skip to Main Content

Materijali INZ

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) kontinuirano objavljuje informativne i edukativne materijale iz različitih oblasti, od poslova školske higijene, zdravlja bilja i životinja, do direktne brige o ljudskom životu, zdravlju...
Tokom proteklog perioda priredili smo i objavili stotine edukativnih materijala, letaka, brošura, plakata, koje možete preuzeti ovdje.
NAPOMENA - PDF dokument se preuzima klikom na NASLOV dokumenta, iznad fotografije.
Plakat za učenike – Škola i COVID
Plakat za roditelje – Škola i COVID
Plakat – Protokol koraka COVID-19
Letak – Protokol koraka – Škola i COVID-19
Plakat – pranje ruku – Škola i COVID-19
Dokument – Održavanje higijene u školskom objektu

Dokument – Uputa o održavanju higijene
Napomena za prevoznike koji voze učenike
Vodič za unapređenje biosigurnosti
Opsežna kompletna publikacija – Škole i COVID-19
Plan za uspostavljanje i održavanje sistema biosigurnosti
Smjernice za roditelje/staratelje, učenike i studente
Biosigurnosni model za sve škole u ZDK
Dokument o uslovima za početak školske godine
Uputstvo za registraciju online edukacije trenera
Vodič za unaprijeđenje sigurnosti hrane
Instrukcija o zdravstvenim aspektima ispravnog klanja kurbana
Preporuke za banjsko-rekreativne objekte i bazene
Preporuke za ustanove kulture i srodne djelatnosti
Svjetski dan zaštite okoliša – vrijeme za prirodu
Smjernice za studentske i đačke domove
Epidemiološke preporuke za sigurno održavanje ispita
Vodič - preporuke za vrtiće
Dopune i izmjene Preporuka za vrtiće
Preporuke za brigu o djeci i odraslim sa PP
Procedure za sportsko-rekreativne aktivnosti
Brošura - Reproduktivno zdravlje djevojčica
Preporuke za goste i osoblje u ugostiteljskim objektima
Plakat - kafići - objekti
Brošura za pčelare - Zaštita pčela
Vodič za unaprijeđenje biosigurnosti u proizvodnim objektima
Preporuke za studente
Korona će proći - plakat
Preporuke privatnim kompanijama
Preporuke javnim preduzećima
Preporuke građanima - plakati
Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva 2018.
Dopis vrtićima, sistem biosigurnosti COVID-19Procedura za rad predškolskih ustanovaProcedura za rad predškolskih ustanova, rev. 1
Prijedlog Plana sistema biosigurnosti - COVID-19Prijedlog Plana organizacije i radaDopis, dežurni telefoniVrtići i COVID-19 - metodologija izrade PlanaOdržavanje higijene
Održavanje higijene 1Upute za provođenje edukacijaProtokol - Uputstvo za komunikaciju i put učenika
Upute za organizaciju sportskih događajaDopis domovima - sistem biosigurnosti COVID 19
Preporuke za rad studentskih i đačkih domovaPrijedlog Plana sistema biosigurnosti COVID-19 u domovimaPrijedlog Plana organizacije i radaSpisak dežurnih telefonaMetodologija izrade Plana
Održavanje higijene Održavanje higijene 1
Back To Top