skip to Main Content

Izjava o nepristrasnosti, povjerljivosti i sukobu interesa

Uprava  Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica  je prepoznala  značaj nepristrasnosti i mogućeg sukoba interesa do kojih može doći prilikom pružanja određenih usluga zainteresiranim stranama u poslovanju  i zbog toga je proveo mjere za sprječavanje ovih pojava.

Institut ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepristrasnost i povjerljivostu radu zaposlenika Instituta.

ODLUKE

U cilju očuvanja nepristranosti sve odluke u radnim procesima se donose u skladu sa objektivnim osnovama za njihovo donošenje, a to su važeća zakonska regulativa, norme intrernih akata Instituta, i na te odluke ne mogu utjecati drugi interesi ili druge strane.

Institut  se obavezuje da će sve podatke, informacije i saznanja, do kojih dođe u toku obavljanja poslova i svog poslovnog odnosa sa zainteresiranim stranama, čuvati kao poslovnu i profesionalnu tajnu, te ih ne smije saopštavati niti činiti dostupnim neovlaštenim licima, niti koristiti u svoju korist ili korist trećih lica, osim u skladu sa Zakonom.

ZAPOSLENI

U cilju sprječavanja sukoba interesa u postupku pružanja usluga  angažuju se  osobe koje ni na koji način nisu povezane sa zainteresiranom stranom, ako nema druge mogućnosti ta osoba se dodatno provjerava takoda ne postoji izloženost bilo kojoj vrsti pritiska koji bi mogao imati utjecaj na nepristrasnost.

Zaposleni u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane upoznati su preko sistema upravljanja kvalitetom o važnosti nepristrastnosti i povjerljivosti podataka te sukobu interesa i obavezali su se da će se pridržavati mjera za sprečavanje ovih pojava. Također su dužni da čuvaju podatke o poslovnoj tajni prema važećim Pravilniku o radu Instituta.

 

Direktor Instituta

prim.dr. Senad Huseinagić

 

 

 

Back To Top