skip to Main Content

Evidencije predstavljaju skupove podataka sa preciznim definicijama koje služe kao izvor podataka za statistička istraživanja u oblasti zdravstva i koriste se za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, vođenje zdravstvene politike, provođenje statističkih i naučnih istraživanja, informiranje javnosti, izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i za druge službene svrhe.

Radi osiguranja jedinstvenog sistema statističkih istraživanja pri vođenju evidencije primjenjuju se jedinstveni metodološki principi, statistički standardi i standardni postupci za oblikovanje i slanje izvještaja koje propisuje Federalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite, odnosno na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Na ovom mjestu možete preuzeti nove standardizirane obrasce propisane od Federalnog ministarstva zdravstva, te metodološka uputstva za vođenje pojedinih evidencija. Tu također možete naći zakonska riješenja koja reguliraju ovu oblast u zdravstvu.

NAPOMENA (23.08.2019.): Predmet: Obavjest o skraćivanju zbirnog ,,lzvještaja o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno Tabele 1A”  – Iz Zavoda za javno zdravstvo nam je stigla OBAVIJEST Obzirom da se najveći broj upita/žalbi iz svih zdravstvenih ustanova na nivou Federacije i iz svih kantonalnih zavoda, odnosio na zbirni izvještaj Izvještaj o bolestima i stanjima utvrđenim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosnu na Tabelu 1A, 23.08.2019. JE ZAMIJENJENA stara tabela 1A sa novom Tabelom 1A, a koja postaje zvanična/obavezujuća da se koristi na područiju Federacije BiH. CIJELI TEKST OBAVJESTI DOSTUPAN JE NA OVOM LINKU

NAPOMENA: (18.11.2022.) Pojedini dokumenti su ažurirani, izvršene su i izmjene i dopune Pravilnika)

Korisničko uputstvo za softversku aplikaciju za javnozdravstvene registre (bosanski jezik)

Korisničko uputstvo za softversku aplikaciju za javnozdravstvene registre (hrvatski jezik)

AKO ŽELITE DA IZVRŠITE DOWNLOAD ZBIRNIH FALOVA, TO MOŽETE UČINITI KLIKOM U NASTAVKU – PREUZIMATE ZIP FAJL:

DOKUMENTACIJA I STATISTIKA U ZDRAVSTVU – TOTAL

ZAKONI
INDIVIDUALNI IZVJEŠTAJNI OBRASCI
ZBIRNI IZVJEŠTAJNI OBRASCI
OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
OBOLJENJA COVID

Back To Top