skip to Main Content

Evidencije predstavljaju skupove podataka sa preciznim definicijama koje služe kao izvor podataka za statistička istraživanja u oblasti zdravstva i koriste se za praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva, planiranje i programiranje zdravstvene zaštite, vođenje zdravstvene politike, provođenje statističkih i naučnih istraživanja, informiranje javnosti, izvršavanje međunarodnih obaveza u oblasti zdravstva i za druge službene svrhe.

Radi osiguranja jedinstvenog sistema statističkih istraživanja pri vođenju evidencije primjenjuju se jedinstveni metodološki principi, statistički standardi i standardni postupci za oblikovanje i slanje izvještaja koje propisuje Federalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite, odnosno na prijedlog Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za evidencije iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Na ovom mjestu možete preuzeti nove standardizirane obrasce propisane od Federalnog ministarstva zdravstva, te metodološka uputstva za vođenje pojedinih evidencija. Tu također možete naći zakonska riješenja koja reguliraju ovu oblast u zdravstvu.

UKOLIKO ŽELITE da downloadujete neki od pojedinačnih fajlova, umjesto “paketa”, to možete uraditi po pojedinačnim dokumentima, fajlovima, folderima, temama, NA LINKU OVDJE koristeći opciju uglavom u gornjem desnom uglu DOWNLOAD FILE

Naziv
Zakoni
 1 fajl(a)  235 downloads
Dokumentacija i statistika u zdravstvu 13. Decembra 2018. Preuzimanje
Individualni izvještajni obrasci
 1 fajl(a)  270 downloads
Dokumentacija i statistika u zdravstvu 13. Decembra 2018. Preuzimanje
Zbirni izvještajni obrasci
 1 fajl(a)  255 downloads
Dokumentacija i statistika u zdravstvu 13. Decembra 2018. Preuzimanje
Osnovna medicinska dokumentacija
 1 fajl(a)  241 downloads
Dokumentacija i statistika u zdravstvu 13. Decembra 2018. Preuzimanje
    Back To Top