skip to Main Content

INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

POLITIKA KVALITETA

MISIJA INSTITUTA

JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA STRUČNA USTANOVA U OBLASTI HUMANOG I VETERINARSKOG JAVNOG ZDRAVLJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU, KOJA IMA POVJERENJE STANOVNIŠTVA I KOJA JE U STANJU IDENTIFICIRATI I ZADOVOLJITI POTREBE SVOJIH KORISNIKA IZ OBLASTI ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA, KROZ VISOKOSTRUČNU I SPECIJALIZOVANU DJELATNOST BAZIRANU NA NAJNOVIJIM SAZNANJIMA 1 MOGUĆNOSTIMA SAVREMENE DIJAGNOSTIČKE TEHNOLOGIJE.

VIZIJA RAZVOJA INSTITUTA

VIZIJA RAZVOJA INSTITUTA JE BITI VODEĆI U DRŽAVI NA POLJU UNAPRJEĐENJA ZNANJA, PREPOZNAVANJA I ZADOVOLJAVANJA POTREBA POSLOVNIH PARTNERA, VLASTI I STANOVNIŠTVA DOMENU PREVENCIJE, PROMOCIJE, NADZORA, ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA, KAO I ZAŠTITE POSLOVNIH PARTNERA OD RIZIKA U VEZI SA ZDRAVLJEM NJIHOVIH KORISNIKA.

POLITIKA KVALITETA

POLITIKA KVALITETA INSTITUTA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE JE RAD NA POBOLJŠANJU ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA 1 KAO TAKVA JE OSNOVA ZA RAZVOJ SISTEMA KVALITETA KOJI SE OBEZBJEĐUJE KROZ:

– KONTINUIRANO UNAPREĐENJE ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH,
– PLANSKO PROMOTIVNO I PREVENTIVNO DJELOVANJE U CILJU UNAPREĐENJA ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA
– SAVREMENU SPECIJALISTIČKU DJELATNOST OSLONJENU NA NAJNOVIJA SAZNANJA I MOGUĆNOSTI SAVREMENIH DIJAGNOSTIČKIH TEHNOLOGIJA,
– RAZVOJ NOVIH IDEJA KAO KONTINUIRANU AKTIVNOST U INSTITUTU,
– OTVORENOST ZA INTENZIVNU SARADNJU SA VODEĆIM STRUČNIM I NAUČNIM INSTITUCIJAMA I KADROVIMA U ZEMLJI | INOSTRANSTVU,
– STAJANJE NA USLUZI KLIJENTIMA RADEĆI NA UOČAVANJU I RJEŠAVANJU NJIHOVIH PROBLEMA U VEZI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI PROIZVODA I USLUGA
– USKLAĐIVANJE STANDARDA KVALITETA SA DOBAVLJAČIMA. STALNO PREISPITIVANJE I POBOLJŠANJE ORGANIZACIJE INSTITUTA KAKO BI SE MOGLO ADEKVATNO ODGOVORITI NA ZAHTJEVE I POTREBE KORISNIKA

U OKVIRU IZVRŠAVANJA RADNIH OBAVEZA, ZAPOSLENICI I MENADŽMENT INSTITUTA ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE PRIHVATAJU RAZVOJ SISTEMA I KULTURE KVALITETA U SKLADU SA OVOM POLITIKOM.

ZENICA, 24.06.2016,

MENADŽER KVALITETA                                                                                                                                                            DIREKTOR

DR. FADIL ŠABOVIĆ                                                                                                                                               DR. SENAD HUSEINAGIĆ

Pružanje kvalitetnih usluga

Back To Top