skip to Main Content

Načelnik službe: doc.dr. Nino Hasanica
+387 (032) 448 – 015

Služba za školsku higijenu provodi preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštita djece i mladih u školama i fakultetima i preventivne preglede školske djece, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, te Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u ovoj djelatnosti.

Oblast monitoring i evaluacije rasta i razvoja djece i omladine:
provođenje antropometrijskih mjerenja školske djece (tjelesne mase, tjelesne visine, obima struka, obima kukova) sa ciljem praćenja rasta i razvoja te ranog prepoznavanja poremećaja i bolesti,
izračunavanje tjelesnih indeksa (BMI, idealna tjelesna masa i slično),
provođenje skrining pregleda za rano otkrivanje poremećaja vida,
provođenje skrining pregleda za rano otkrivanje poremećaja sluha,
provođenje skrining pregleda za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema (kičma, tabani),
upućivanje djece sa uočenim odstupanjem od uobičajenog stanja na detaljnu obradu putem porodične/obiteljske medicine.

Oblast promocije zdravlja, prevencije bolesti i mentalne higijene:
ispitivanje prehrambenih navika i unapređenje prehrane u školskoj dobi,
promocija fizičke aktivnosti,
suzbijanje društveno negativnog ponašanja, promovisanje pozitivnih vrijednosti, stavova i ponašanja i sprečavanje nasilja kroz intersektorski rad,
povećanje sigurnosti u školama,
prevencija povređivanja kroz posebne programe edukacije iz prve pomoći za učenike i nastavno i drugo osoblje u školama (u saradnji sa Crvenim križem),
zdravstvena edukacija o zdravlju učenika i faktorima rizika,
promocija obaveznih cijepljenja,
promocija oralnog zdravlja,
edukacije djece, roditelja, osoblja u školama i opšte populacije,
promocija zdravlja i zdravih stilova života putem raznih medija,
zdravstveno-odgojne mjere u školama (metode su: predavanja, rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica, tribina, vršnjačka edukacija, distribucija štampanih zdravstveno-promotivnih materijala, učešće u medijskim programima, dramsko-pedagoške metode itd.).

Oblast praćenja sanitarno-higijenskih karakteristika školskih objekata i kuhinja:
praćenje i evaluacija zdravstvene ispravnosti hrane u školama,
praćenje i evaluacija zdravstvene ispravnosti vode u školama,
ispitivanje sanitarno-higijenskih karakteristika školskih objekata i mikroklimatskih uslova u školskoj sredini,
ispitivanje higijene nastave, nastavnih učila i školskog namještaja.

Nakon terenskog rada u svih 258 školskih objekata u svim općinama u ZDK (centralni i područni objekti osnovnih i srednjih škola, te fakulteti), te unošenja podataka u bazu podataka i analize dobijenih podataka, Služba izdaje različite preporuke i neposredno sarađuje sa resornim Ministarstvom zdravstva ZDK, Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Pedagoškim zavodom Zenica, kao i nizom drugih “partnera u zdravlju”.

Back To Top