skip to Main Content

Institut

Uprava

– OSTALE SLUŽBE PODRŠKE

                                 – Služba za komunikacije, promociju i sigurnost

                                 – Služba za finansije i logistiku

                                 – Služba za pravne, kadrovske i opće poslove

                                 – Služba za sanitarnu tehniku i DDD

                                                           – Odjeljenje za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

VETERINARSKI ZAVOD

ZAVOD ZA ZAŠTITU BILJA

Back To Top