skip to Main Content

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE

Načelnik službe: Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, specijalista mikrobiologije; Tel.: +387 (0)32 200 911; E-mail: emina.idrizovic@inz.ba

Zaposlenici u službi:

Belma Hodžić, DVM; Stručni saradnik za izradu podloga i veterinarsku dijagnostiku; E-mail: belma.hodzic@inz.ba
Arnela Kavaz, Viši laborant za izradu podloga, E-mail: arnela.kavaz@inz.ba
Manja Kunarac, dipl. medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: manja.kunarac@inz.ba
Edita Mutap-Divjan, dipl.medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: edita.mutap-divjan@inz.ba
Belma Nemeljaković, ing. preh. teh.; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: belma.nemeljakovic@inz.ba
Fadila Zeković, medicinski laborant; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: fadila.zekovic@inz.ba
Adela Nikolić; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: adela.nikolic@inz.ba
Envera Šahman; Pralja laboratorijskog posuđa-spremačica; E-mail: envera.sahman@inz.ba

 

LABORATORIJE:

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe

LABORATORIJSKE USLUGE: MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (preuzmi PDF)

LISTA METODA ISPITIVANJA (preuzmi PDF)

Back To Top