skip to Main Content

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU HRANE

Načelnik službe: Emina Idrizović, MA, dipl. biolog, specijalista mikrobiologije; Tel.: +387 (0)32 200 911; E-mail: [email protected]

Zaposlenici u službi:

Belma Hodžić, DVM; Stručni saradnik za izradu podloga i veterinarsku dijagnostiku; E-mail: [email protected]
Arnela Kavaz, Viši laborant za izradu podloga, E-mail: [email protected]
Manja Kunarac, dipl. medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: [email protected]
Edita Mutap-Divjan, dipl.medicinska sestra; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: [email protected]
Belma Nemeljaković, ing. preh. teh.; Viši laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: [email protected]
Fadila Zeković, medicinski laborant; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: [email protected]
Adela Nikolić; Laborant za mikrobiologiju hrane; E-mail: [email protected]
Envera Šahman; Pralja laboratorijskog posuđa-spremačica; E-mail: [email protected]

 

LABORATORIJE:

Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe

LABORATORIJSKE USLUGE: MIKROBIOLOŠKE ANALIZE (preuzmi PDF)

LISTA METODA ISPITIVANJA (preuzmi PDF)

Back To Top