skip to Main Content

VETERINARSKI ZAVOD

Rukovodilac Veterinarskog zavoda:

mr.sci Muhamed Gladan, DVM

Tel.: +387 (0)32 448 003

E-mail: muhamed.gladan@inz.ba

Veterinarski zavod, kao organizaciona jedinica u sastavu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, predstavlja naučno istraživačku organizaciju koja svoje djelatnosti obavlja u oblasti veterinarske medicine i usmjerena je ka konstantnom doprinošenju poboljšanja uslova u veterinarskom javnom zdravlju i sigurnosti hrane.

Sastoji se od četiri službe:Ispitne laboratorije Veterinarskog zavoda posjeduju Certifikat o akreditaciji i ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za izvođenje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja hrane i vode te seroloških i bakterioloških ispitivanja u veterinarstvu. Opremljene su savremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja, mikrobiološke i hemijske analize hrane i vode i hrane za životinje.

Da bi se naši ciljevi permanentno ostvarivali, kadrovski potencijal Veterinarskog zavoda je jedan od suštinskih faktora. Pored iskusnih stručnjaka, sa višegodišnjim i neprocenjivim iskustvom, naročita pažnja je posvećena odabiru mladih veterinara i drugih stručnjaka, njihovom stalnom usavršavanju i edukaciji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Veterinarski zavod, kao organizaciona jedinica u sastavu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, predstavlja naučno istraživačku organizaciju koja svoje djelatnosti obavlja u oblasti veterinarske medicine i usmjerena je ka konstantnom doprinošenju poboljšanja uslova u veterinarskom javnom zdravlju i sigurnosti hrane.
Sastoji se od četiri službe:

1. Služba za veterinarsko javno zdravstvo

2. Služba za epizootiologiju: 

a) Laboratorij za serološka ispitivanja
b) Laboratorij za bakteriološka ispitivanja
c) Laboratorij za parazitološka ispitivanja
d) Laboratorij za mastitise i kontrolu mlijeka
e) Laboratorij za dijagnostiku bolesti pčela
f) Laboratorij za izradu mikrobioloških podloga

3. Služba za mikrobiologiju hrane:

a) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja hrane i hrane za životinje
b) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja vode
c) Laboratorij za mikrobiološka ispitivanja predmeta opće upotrebe

4. Služba za hemijsku dijagnostiku:

a) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja hrane i hrane za životinje
b) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja vode
c) Laboratorij za utvrđivanje rezidua u hrani
d) Laboratorij za fizikalno-hemijska ispitivanja otpadne vode.

Ispitne laboratorije Veterinarskog zavoda posjeduju Certifikat o akreditaciji i ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2006 u pogledu osposobljenosti za izvođenje fizičko-hemijskih i mikrobioloških ispitivanja hrane i vode te seroloških i bakterioloških ispitivanja u veterinarstvu. Opremljene su savremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku zaraznih bolesti životinja, mikrobiološke i hemijske analize hrane i vode i hrane za životinje.
Da bi se naši ciljevi permanentno ostvarivali, kadrovski potencijal Veterinarskog zavoda je jedan od suštinskih faktora. Pored iskusnih stručnjaka, sa višegodišnjim i neprocenjivim iskustvom, naročita pažnja je posvećena odabiru mladih veterinara i drugih stručnjaka, njihovom stalnom usavršavanju i edukaciji, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Back To Top