skip to Main Content

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je stručna ustanova u oblasti zaštite ljudi i životinja, koja ima povjerenje stanovništva i koja je u stanju identifikovati i zadovoljiti potrebe svojih korisnika iz oblasti zaštite i unapređenja zdravlja, kroz visokostručnu specijalističku djelatnost oslonjenu na najnovija saznanja i mogućnosti savremene dijagnostičke tehnologije.

Visokostručna specijalistička djelatnost

Najnovija saznanja

Savremene tehnologije

Back To Top