skip to Main Content

Vizija razvoja Instituta je biti vodeći u državi na polju inovativnosti, prepoznavanja i zadovoljenja potreba poslovnih partnera, vlasti i naroda u domenu prevencije, zaštite i unapređenja zdravlja ljudi i životinja, kao i zaštite poslovnih partnera od rizika u vezi sa zdravljem njihovih korisnika.

Inovativnost

Zadovoljavanje potreba u domenu prevencije i unapređenja zdravlja

Zaštita zdravlja

Back To Top