skip to Main Content

Načelnica službe: dr med. Fatima Bašić
+387 (032) 448 – 035

Služba za epidemiologiju i ekologiju je organizacijska jedinica Zavoda za javno zdravstvo unutar koje se obavlja dio javnozdravstvene zaštite, samostalno i odgovorno, prema pravilima struke. Služba obavlja javnozdravstvenu djelatnost kroz sljedeće aktivnosti:

 • provodi posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (ranog otkrivanja izvora i puteva širenja zaraze prema prijavama zaraznih bolesti iz ambulanti opće medicine, bolnica i laboratorija);
 • prati sprovođenje općih mjera i spremna je za sprovođenje ostalih mjera u iznimnim situacijama;
 • sprovodi mjere važne za javnozdravstvo u suradnji sa službama Zavoda za javnozdravstvo, sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, te veterinarima;
 • dijeli informacije o epidemiološki važnim pokazateljima putem medija;
 • kontinuirano se prati kretanje zaraznih bolesti, te prijavljuje Federalnom zavodu;
 • sprovođenjem obveznih imunizacija, kontinuirano i na kraju godine uz intervencije u situacijama kada vakcinisanost nije sa zakonski traženim obuhvatom, sprovodi plan imunizacija za Kanton, potrebe za vakcinom za Kanton (obvezne/neobvezne imunizacije);
 • sprovodi neobvezne imunizacije (protiv: bjesnoće, gripe, žutegroznice, difterije, tetanusa, krpeljnog meningoencefalitisa, poliomijelitisa, meningokoka, trbušnog tifusa, pneumokoka, hepatitisa A i B, vodenih kozica, rubeole, ospica, zaušnjaka…);
 • u antirabičnoj ambulanti obrađuju se pacijenti ugriženi od toplokrvnih životinja u cilju prevencije bjesnoće (uz pripravnost epidemiologa);
 • služba organizuje i sprovodi zdravstveni odgoj (organiziranje kurseva sanitarnog (higijenskog) minimuma, druga predavanja i radionice);
 • vrši nadzor nad sprovedbom poslova obavezne preventivne DDD na području Zeničko – dobojskog kantona;
 • vrši monitoring masovnih nezaraznih oboljenja, te prikuplja i obrađuje prijave oboljelih od malignoma i dijabetesa;
 • vrši vakcinaciju putnika u međunarodnom saobraćaju, a posebno je organizovan nadzor putnika kod odlaska i povratka hodočasnika (Hadždž);
 • sanitarni pregled i izdavanje sanitarnih knjižica osobama koje podliježu sanitarnom pregledu, a prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (osobe koje rade sa hranom, zdravstveni radnici, prosvjetni radnici, frizeri, kozmetičari…);
 • sprovodi preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju.

Back To Top