skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Predstavnici INZ-a na drugoj regionalnoj konferenciji BOHN mreže o “Jednom zdravlju”

Protekle sedmice u Bečićima kod Budve je održana druga Regionalna konferencija o “Jednom zdravlju”. Nakon što je domaćin prve bio Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, druga je održana uz domaćinstvo Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica bili su Rusmir Goletić i dr. Elma Kuduzović. Goletić, jedan od idejnih tvoraca i osnivača Mreže, u uvodnom izlaganju na konferenciji govorio je i predstavio sam rad BOHN mreže. U okviru stručnih predavanja Kuduzović i Goletić su predstavili svoje stručne radove.

Naslov Goletićevog rada je bio “Pristup Jednog Zdravlja u procjeni uticaja primarne animalne proizvodnje na okoliš i stanovništvo”, dok je dr. Kuduzović prezentirala rad “Uticaj na životnu sredinu tokom životnog ciklusa plastike kroz pristup jednog zdravlja”. Potom su oboje učestvovali i u panel diskusijama.

„Jedno zdravlje“ predstavlja holistički pristup razumijevanja i rješavanja pitanja vezanih za zdravlje, koji prepoznaje neraskidivu vezu između zdravlja ljudi, životinja, biljaka i okoline. Osnovna ideja ovog koncepta je da su ovi različiti aspekti zdravlja međusobno povezani i da se promjene u jednom od ovih domena mogu odraziti na zdravlje u drugim domenima.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici Instituta za javno zdravlje Vojvodine, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Instituta za javno zdravlje Republike Sjeverne Makedonije, Fakulteta veterinarske medicine u Skoplju, crnogorskih Specijalističke veterinarske laboratorije, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Agencije za zaštitu životne sredine, predstavnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO/SZO) i Instituta Superiore di Sanita iz Rima (Italija).

Konferenciju je otvorio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Crne Gore Vladimir Obradović –

– Ova konferencija predstavlja važan korak ka ostvarivanju integralnog pristupa zdravstva i zaštite prirode, a Crna Gora je ponosna što može da bude dio ovog globalnog napora. Ohrabrujemo saradnju između naučnih institucija, zdravstvenih stručnjaka, veterinarskih službi i sektora za zaštitu životne sredine kako bismo zajedno radili na prevenciji i suzbijanju bolesti koje mogu uticati na ljude, životinje i prirodu”, istakao je Obradović.

O značaju koncepta “Jednog zdravlja” govorila je i šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori  dr. sci med Mina Brajović. Podsjećajući na povezanost između zdravlja čovjeka, životinja i životne sredine, istakla je da je insistiranje na pristupu “Jedno zdravlje” prilika ali i nužnost u post-pandemijskom svijetu.

– Ako imamo na umu da je 60% infekcija u humanoj populaciji životinjskog porijekla i da od pet novih oboljenja svake godine, tri su životinjskog porijekla, u kontekstu sveprisutnih klimatskih promjena, intenzivnog globalnog saobraćaja i demografskih procesa, koordinacija  multisektorska saradnja , kao i široka partnerstva su imperativ, dodala je dr Brajović.

Kao domaćin 2. Regionalne konferencije o “Jednom zdravlju”  dr Igor Galić, direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore naglasio je –

– Ova konferencija pruža nam dragocjenu priliku da razmjenjujemo iskustva i najbolje prakse sa kolegama iz regiona i širom svijeta. Kroz dijalog i saradnju, možemo da razvijemo efikasnije strategije za suočavanje sa pandemijama, zaštitu životne sredine i unapređenje zdravlja svih građana. Ujedinjeni u principu “Jedno zdravlje”, možemo postići mnogo. Zajedno možemo da izgradimo održivije, zdravije i bezbjednije društvo za sve nas i za buduće generacije”, zaključio je dr Galić.

Zdravlje ljudi i životinja su neraskidivo povezani. Bolesti koje se prenose sa životinja na ljude (zoonoze) često su uzrokovane promjenama u načinu na koji mi, ljudi, komuniciramo sa prirodom i životinjama. Osim toga, stanje naše okoline ima ogroman uticaj na naše zdravlje, jer zagađenje vazduha, vode i tla može izazvati ozbiljne bolesti.

Osnivači BOHN-a (Mreže Jedno zdravlje u regiji) su Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Institut za javno zdravje na Republika Severna Makedonija, Fakultet za veterinarna medicina — Skopje, Institut za javno zdravlje Crne Gore i Specijalistička veterinarska laboratorija Podgorica.

Back To Top