skip to Main Content

VIDEO+FOTO: Čista rijeka Bosna primarni interes svih građana od njenog izvora do ušća

Radionica uokviru međuopštinskog projekta koji promovira ekologiju i turizam – Čista rijeka Bosna je primarni interes svih građana od njenog izvora do ušća – “Rotor”, organizacija za razvoj turizma regije, održala je danas u Zenici radionicu “Čistiji i atraktivniji sliv rijeke Bosne kroz aktivnosti Akcione grupe”.

Fokus radionice je bio na aktivnostima Eko-turističke Akcione grupe „Za čistiji sliv rijeke Bosne“ u 2019. godini i formiranju Timova Akcione grupe u partnerskim lokalnim zajednicama Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Modriča i Šamac.

Radionica je održana u okviru projekta „Čista rijeka Bosna“, čiju prvu fazu je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Implementator projekta je ROTOR-organizacija za razvoj turizma regije, a implementacija aktuelne faze projekta traje do kraja 2019. godine, uz podršku partnerskih gradova/opština/općina u slivu, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Federalne uprave civilne zaštite.

– Memorandum koji su krajem prošle godine potpisali gradonačelnici i načelnici  predviđa jednu dugoročnu komunikaciju. Vidjeli smo u prethodnom periodu, svima je jasno da se otpad ne može riješiti u kratkom periodu, naš projekat je zato jedna dugoročna ideja, koju ćemo realizovati u etapama. Ove godine planiramo da proširimo te akcije uključivanjem više aktera, pored tih aktera koji se bave ekologijom i turzmom, cilj nam je da uključimo institucije koje se bave sankcionisanjem ekoloških prestupa, jer je očligledno da same akcije čišćenja, sama edukacija nije dovoljna. potrebno je da napravimo taj balans edukacije, upozorenja, ali i kazne, rekao je Siniša Mitrović, projekt menadžer projekta “Čista rijeka Bosna”.

U svakoj lokalnoj partnerskoj zajednici biće uspostavljeni Timovi Eko-turističke Akcione grupe (TAG-ovi), čiji članovi su članovi lokalne uprave, komunalnog preduzeća, komunalnog-sanitarnog inspektora, Higijensko-epidemiološke službe, civilne zaštite, Šumskog javnog preduzeća (ŠPD), dijaspore, aktiva direktora škola, sindikata, ekoloških, ribolovnih udruženja, izviđača, sportskih klubova, Centra za kulturu, kulturnih i umjetničkih udruženja, turističkih i drugih organizacija.

– Naša opština je odlučila da nastavi saradnju i učešće u ovom projektu, jer smo svjesni koji je značaj  da održavamo naše rijeke čistima, jer smatramo da su naše rijeke naša pluća, pogotovo što smo mi imali jedno jako loše iskustvo. kao što vam je poznato, 2014. godine Šamac je bila jedna od opština koja je najviše stradala. Svjesni smo da se svo smeće, koje se baca, od Ilidže, završi kod nas. zato je naša opština odluČila da, zajedno sa ostalih 12 opština koje učestvuju, spremni smo da damo i finansijsku podršku i da pripremimo ljude i omladinu, sve koji žive u slivu rijeke Bosne, rekla je između ostalog predstavnica općine Šamac Jasna Marinković.

O nekim od konkretnih primjera kako će se u narednom periodu pokušati utjecati na svijest građana, ali i raditi na uređenju sliva, govorio je Safet Kubat, predstavnik partnera u projektu, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

– Jedan od noviteta biće natječaj između ribolovnih društava, svako ribolovno društvo će moći prijaviti najuređenije ribolovno dvorište i kao nagradu će moći dobiti ribolovne čamce. Ono što smo mi svjesni da će dugoročno rješavati problematiku otpada, pogotovo plastičnih kesa jeste postavljanje zaštitnih mreža. Te mreže u BiH postoje samo na rijeci Neretvi i jezeru Bočac. Mi imamo plan, ali slijede pregovori sa Agencijom za slivno područje rijeke Save, sa partnerima, te nakon rješavanja tehničkih stvari, postavljanje mreža uveliko će riješiti problem otpada u slivu rijeke Bosne. Ono što mi vidimo, kao Institut za zdravlje i sigurnost hrane, kao koncept One health, što zagovara naš direktor dr. Senad Huseinagić, jeste uspostavljanje akcionih grupa na području svake opštine  koja će imati pet do deset aktera, svi oni koji se bave problematikom ekološkog stanja na području neke opštine. Dovođenjem svih aktera za jedan stol sigurni smo da ćemo brže i efikasnije rješavati ovaj problem, rekao je između ostalog Kubat.

Safet Kubat – ČRB – izjava 19.03.2019.

Više na https://inz.ba/videofoto-cista-rijeka-bosna-primarni-interes-svih-gradjana-od-njenog-izvora-do-usca/

Gepostet von Institut za zdravlje i sigurnost hrane am Dienstag, 19. März 2019

Akciona grupa će ubuduće zastupati interese lokalnih zajednica sliva rijeke Bosne na nivou kantona, entiteta i države Bosne i Hercegovine, te pripremati i kreirati turističke sadržaje i proizvode na području susjednih lokalnih zajednica.

Za projekat Čista rijeka Bosna – Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top