skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 28.02. do 05.03. 2024. godine

I u ovom izvještajnom periodu od 28. 02. do 05. 03. 2024. godine dominantno je bio prisutan polen johe (Alnus sp.) i to uglavnom u visokim koncentracijama.

Polen lijeske (Corylus sp.) na području Tešnja evidentiran je u umjerenim i niskim koncentracijama sa tendencijom daljnjeg pada u narednom periodu.

Očekuje se prisustvo polena lijeske još određeno vrijeme i to od polena koji će stizati sa visočijih područja.

Postepeno raste koncentracija polena javora, čempresa, topole, jasena, i vrbe čija cvatnja na ovim prostorima tek počinje.

Lijeska i joha cvjetaju prije listanja te se smatraju vijesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

U narednom periodu očekuje se zadržavanje polena lijeske na nivou umjerenihi i niskih koncentracija, a daljnji rast koncentracije polena u zraku ostalih prisutnih biljnih vrsta.

Polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjereno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Preporuke:
Rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta.Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta:joha, lijeska, breza (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenih biljnih vrsta što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma.

Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva.

Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporuke su:
• redovito pratiti sedmični monitoring i preporuke za narednu sedmicu,
• za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,
• izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije (parkovske površine) za vrijeme najveće polinacije u zraku (od 8-12 sati ujutro),
• izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša,
• prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima,
• boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer,
• za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru,
• kosu prati svako večer jer se polenova zrnca veoma lako skupljaju na vlasima kose,
• izbjegavati pušenje, sprejeve i slične iritanse jer pogoršavaju simptome alergije,

Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom, potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima.

Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara.

Back To Top