skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 21.02. do 27.02. 2024. godine

I u ovom izvještajnom periodu od 21. 02. do 27. 02. 2024. godine dominantno je bio prisutan polen johe (Alnus sp.) i to u visokim koncentracijama tokom cijele sedmice izuzev 25.02. kada je zbog kišnih oborina koncentracija polena svih prisutnih biljnih vrsta znatno snižena.

Lijeska (Corylus sp.), se približava vrhuncu cvatnje na području Tešnja, te iz visoke koncentracije postepeno prelazi u umjerenu sa tendencijom daljnjeg pada u narednom periodu.

Očekuje se prisustvo polena lijeske još određeno vrijeme i to od polena koji će stizati sa visočijih područja.

Postepeno raste koncentracija polena javora, čempresa, topole jasena i vrbe čija cvatnja na ovim prostorima tek počinje.

Lijeska i joha cvjetaju prije listanja te se smatraju vijesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

U narednom periodu očekuje se zadržavanje polena lijeske na nivou umjerenih koncentracija, a daljnji rast koncentracije polena u zraku ostalih prisutnih biljnih vrsta.

Polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjereno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Preporuke:

Rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta.

Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta:joha, lijeska, breza (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenih biljnih vrsta što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma.

Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva.

Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporuke su:

• redovito pratiti sedmični monitoring i preporuke za narednu sedmicu,
• za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,
• izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije (parkovske površine) za vrijeme najveće polinacije u zraku (od 8-12 sati ujutro),
• izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša,
• prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima,
• boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer,
• za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru,
• kosu prati svako večer jer se polenova zrnca veoma lako skupljaju na vlasima kose,
• izbjegavati pušenje, sprejeve i slične iritanse jer pogoršavaju simptome alergije,

Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom, potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima.

Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara.

Back To Top