skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 06.03. do 12.03. 2024. godine

Tokom izvještajne sedmice uglavnom su zabilježene niske do umjerene koncentracije polena svih prisutnih biljnih vrsta dijelom zbog kišnih oborina, a dijelom zbog završetka polinacije prije svega lijeske i johe.

Vidljivo je da se postepeno završava polinacija lijeske čiji polen je bio prisutan u niskim koncentracijama.

Polen johe evidentiran je u umjerenim i niskim koncentracijama sa tendencijom daljnjeg snižavanja.

U narednom periodu postepeno će rasti koncentracija polena javora, graba, čempresa, topole, jasena, i vrbe čija cvatnja na ovim prostorima tek počinje, ali njihov polen je niskog do umjernog alergenog potencijala.

Back To Top