skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 08.03. do 14.03. 2023. godine

U izvještajnom periodu od 8. 03. do 14. 03. 2023 godine smjenjivali su se periodi sunčanog vremena, naoblake i umjernih kišnih oborina te je u skladu sa tim i prisutnost polena bila u rasponu od niskih do umjerenih koncentracija.

Evidentno je da se postepeno završava polinacija johe (Alnus sp.), i lijeske (Corylus sp.), na području Tešnja, te će u narednom periodu prisutnost polena ovih biljnih vrsta iz umjerene postepeno prelaziti u nisku koncentraciju.

Zabilježene su umjerene i visoke koncentracije polena iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi) koja obuhvata veoma jako raznoliku skupinu biljnih vrsta i čiji polen će u dužem vremenskom period biti prisutan.

Postepeno raste koncentracija polena vrbe (Salix) i topole (Populus), jasena (Fraxinus), evidentirana su prva polenova zrna graba (Carpinus)

Alergenost polena prisutnih biljnih vrsta:

Polen lijeske uz polen johe i jasena spadaju u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta koje kod osoba osjetljivih na polen može izazvati alergijske reakcije organizma.

Polen topole i vrbe spadaju u kategoriju slabo ili nisko alergenih, a polen tise i čempresa i graba je u kategoriji umjereno alergenih biljaka.

Back To Top