skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 01.03. do 07.03. 2023. godine

Sniježne padavine od 26.02. i dalje, uticale su da je koncentracija polena evidentiranih biljnih vrsta naglo smanjen do nivoa niskih koncentracija sve do 06.03. 2023. godine kada se prisutnost polena ponovno povećava do nivoa umjerenih koncentracija, a donosi se na polen johe (Alnus sp.), lijeske (Corylus sp.), topole (Populus) i polena iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi).

Pored polena navedenih biljnih vrsta evidentirano je i prisustvo polena javora (Acer) vrbe (Salix) i brijesta (Ulmus) u niskim koncentracijama čija cvatnja tek počinje na ovim prostorima.

Zavisno o vremenskim prilikama u narednom periodu i koncentracija polena u zraku će biti različita, vise padavina i niže temperature značit će niže koncentracije. Zasigurno se može potvrditi da će u narednom periodu polen lijeske postepeno opadati, jer se na području Tešnja i sire završava polinacija ove biljne vrste, dok nam slijedi značajnije prisusurvo polena vrbe, topole i johe.

Zabilježene su i spore gljivice Alternaria u niskim koncentracijama.

Alergenost polena prisutnih biljnih vrsta:

Polen lijeske uz polen johe i jasena spadaju u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta koje kod osoba osjetljivih na polen može izazvati alergijske reakcije organizma.

Polen topole i vrbe spadaju u kategoriju slabo ili nisko alergenih, a polen tise i čempresa je u kategoriji umjereno alergenih biljaka.

Back To Top