skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 22.02. do 28.02. 2023. godine

Prvi dio izvještajne sedmice sa dosta sunca i relativno visokim temperaturama za ovo doba godine stvorio je povoljne uslove za let polena, tako da su od 22.02. do 25.02. 2023. godine zabilježene umjerene i visoke koncentracije polena johe (Alnus sp.), lijeske (Corylus sp.), topole (Populus) i polena iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi).

Sa sniježnim padavinama od 26.02. i dalje koncentracija polena evidentiranih biljnih vrsta je naglo smanjen do nivoa niskih koncentracija ili potpunog izostanka polena u zraku.

U izvještajnom periodu evidentirano je i prisustvo polena jasena (Fraxinus), te javora (Acer) vrbe (Salix) i brijesta (Ulmus) čija cvatnja tek počinje na ovim prostorima.

Zavisno o vremenskim prilikama u narednom periodu i koncentracija polena u zraku će biti različita, vise padavina i niže temperature značit će niže koncentracije.

Zabilježene su i spore gljivice Alternaria u niskim koncentracijama.

Alergenost polena prisutnih biljnih vrsta:

Polen lijeske uz polen johe i jasena spadaju u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta koje kod osoba osjetljivih na polen može izazvati alergijske reakcije organizma.

Polen topole spada u kategoriju slabo alergenih, a

polen tise i čempresa je u kategoriji umjereno alergenih biljaka.

Back To Top