skip to Main Content

Tešanj: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 15.02. do 21.02. 2023. godine

Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine i dosta sunca pružaju idealne uslove za let polena.Trenutačne vremenske prilike posebno pogoduju stablima lijeske (Corylus sp.), čija se cvatnja na ovim prostorima približava svom vrhuncu, te su u periodu od 15. 02. do 21. 02. 2023. godine, zabilježene umjerene koncentracije polena ove biljne vrste, a 19. 02. 2023. godine i visoka koncentracija polena u zraku na području Tešnja.

U izvještajnom periodu evidentirano je i povećano prisustvo polena johe (Alnus sp.), i polena iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi) topole (Populus). i jasena (Fraxinus), čija cvatnja tek počinje na ovim prostorima.

S obzirom da je u najavi daljnji porast temperatura u narednom periodu očekuje se i rast koncentracija polena u zraku svih navednih drvenastih biljnih vrsta na nivou umjernih do visokih koncentracija.

Zabilježene su i spore gljivice Alternaria u niskim koncentracijama.

Alergenost polena prisutnih biljnih vrsta:

Polen lijeske uz polen johe i jasena spadaju u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta koje kod osoba osjetljivih na polen može izazvati alergijske reakcije organizma.
Polen topole spada u kategoriju slabo alergenih, a polen tise i čempresa je u kategoriji umjereno alergenih biljaka.

Back To Top