skip to Main Content

SZO, UNICEF i CRVENI KRST/KRIŽ: “Društvena stigma povezana s bolešću COVID-19”

“Ako želimo postići da ljudi svojim efikasnim djelovanjem pomognu u borbi protiv bolesti i da ne podstiču strah i stigmatizaciju, jako je bitno kako komuniciramo o bolesti COVID-19. Neophodno je stvoriti okruženje u kojem se može otvoreno, iskreno i djelotvorno razgovarati o ovoj bolesti i njenom uticaju”, stoji u dokumentu “Društvena stigma povezana s bolešću COVID-19” koji su pripremili Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa.

Dokument je namijenjen predstavnicima vlasti, medija i lokalnih organizacija koje se bave bolešću uzrokovanom novim korona virusom Covid 19.

“Stigma može narušiti socijalnu koheziju i ima potencijal da izazove društvenu izolaciju grupa , što  može doprinijeti razvoju situacije koja pogoduje širenju, a ne suzbijanju virusa. To može dovesti  do težih zdravstvenih problema i poteškoća u kontroliranju epidemije. Zbog straha od stigme, ljudi mogu prešutjeti da su bolesni kako bi izbjegli diskriminaciju, oklijevati da pravovremeno potraže zdravstvenu zaštitu ili odustati od usvajanja zdravih ponašanja zdravih ponašanja”, stoji u dokumentu.

“Preporučujemo da se u svim kanalima komunikacije, uključujući medije, koriste riječi i izrazi kojima se ističe da su „ljudi na prvom mjestu“, koji poštuju i osnažuju ljude. Riječi koje se koriste u medijima su naročito važne jer će one oblikovati svakodnevni jezik i komunikaciju ljudi o novom koronavirusu (COVID-19). Negativno izvještavanje može uticati na javno mišljenje i postupanje prema ljudima za koje se sumnja da imaju novi koronavirus (COVID-19), pacijentima te njihovim porodicama i pogođenim zajednicama”, neke su od preporuka iz dokumenta “Društvena stigma povezana s bolešću COVID-19” koji su pripremili Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF i Međunarodni komitet Crvenog krsta/križa.

Kompletan dokument možete preuzeti na ovom linku ili pročitati u nastavku u foto galeriji:

 

Back To Top