skip to Main Content

INZ kontrolira stanje i spremnost domova zdravlja za nadzor i upravljanje epidemijom koronavirusa

Institut za zdravlje i sigurnost hrane pokrenuo je ove sedmice pojačani nadzor domova zdravlja i higijensko-epidemioloških službi domova zdravlja u svih dvanaest općina Zeničko-dobojskog kantona. Kako je potvrđeno, cilj je jačanje epidemiološkog nadzora, ali i utvrđivanje stanja i potreba lokalnih ustanova u borbi protiv koronavirusa (Covid-19).

U narednih nekoliko dana timovi INZ-a će kroz direktne posjete, anketiranje i razgovore, na licu mjesta utvrditi imaju li i kakvi su planovi djelovanja za oboljenja izazvana Covidom-19, kako funkcioniraju Operativni timovi za praćenje,  nadzor i reagovanje u pandemiji, da li su u funkciji trijažni punktovi, protokoli rada i procedure osiguravanja prostora.

Cilj je sagledati stanje, do sada urađeno, ali i nedostatke i potrebe svake ustanove koja je prva “linija odbrane” u borbi protiv koronavirusa. To je posebno bitno obzirom da se u narednim sedmicama očekuje “vrhunac” pandemije, ali i pritiska na zdravstveni sistem u ovom, ali i drugim kantonima. To nas ne smije i ne može dočekati nespremne. Podaci iz svih ustanova će biti analizirani, te biti dostupni po završetku obilazaka svih općina i ustanova.

Zato, kroz svojevrsni anketni upitnik cilj INZ-a je utvrditi i funkcioniraju li dezinfekcione barijere pri izlasku iz trijažnog punkta, koja je dinamika čišćenja, pranja i dezinfekcije trijažnog punkta, prostora u kojem se pregledaju pacijenti sumnjivi na oboljenje, koja se zaštitna oprema koristi, šta se čini na zaštiti zdravstvenog kadra, ali i da li postoje planovi preraspodjela kadra i resursa ako i kad dođe do preopterećenja zdravstvenog sistema.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top