skip to Main Content

Stručnjaci INZ na skupovima u Banjoj Luci i na Jahorini

Stručnjaci Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) učestvovali su proteklih dana na dva važna skupa, koji su održani u Banjoj Luci i na Jahorini kod Sarajeva.

Dr.med Fatima Bašić, načelnica Službe za epidemiologiju INZ i dr. Alis Kozica, epidemiolog iz ove službe, učestvovali su na treningu “Istraga i odgovor na epidemiju akutne respiratorne bolesti”, koju je organizirao Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, kao implementatori dijela projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH“.

Cilj ovog Projekta, pod pokroviteljstvom amerlčkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), je potpora stranim vladama, kroz ministarstva zdravstva i druge institucije odgovorne za javno zdravlje, u unaprijeđenju kapaciteta za rutinsko sprovođenje nadzora nad gripom, te otkrivanju i odgovoru na pandemijsku grlpu, kao i unaprijeđenju postojeće infrastrukture.

Trening, koji je održan u Banjoj Luci, je bio prvenstveno namijenjen epidemiolozima, a predavač je bila prof.dr. Silvia Bino, voditeljica Odjela za zarazne bolesti pri Institutu za javno zdravstvo i profesorica na Medicmskom fakultetu Univerziteta u Tirani, Albanija, uz facilitlaciju lokalnlh eksperata.

Dr. Bašić i dr. Kozica učestvuju ovog vikenda (petak-nedjelja) na skupu na Jahorini, na kojoj se održava konferencija “Četvrti Zimski susret epidemiologa”. Na skupu govore epidemiolozi iz Instituta za javno zdravlje Srbije, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Kantona Sarajevo i Posavskog kantona, te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a teme su vakcine, vakcinacija i nevakcinacija, epidemija morbila, te ugrizi zmija….

Back To Top