skip to Main Content

Šta obavezno trebaju znati i primjeniti organizatori edukacija, seminara i sličnih skupova u vrijeme pandemije COVID-a 19

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) objavio je danas Upute za provođenje edukacija, seminara i sličnih skupova, nakon velikog broja pojedinačnih uputa o načinu i mogućnosti organizacije skupova, uz poštovanje naredbi i preporuka vezanih za novi koronavirus COVID-19.

Vodič za unapređenje biosigurnosti u kontekstu COVID-19 je izrađen na osnovu preporuka i zaključaka kriznih štabova i zdravstvenih institucija, a cijeneći značaj edukacije posebno u vrijeme pandemije.

Mjere se razlikuju i definišu u odnosu na samu lokaciju objekta, njegovu građevinsku izvedbu i planiranje prostora u objektu u smislu odvajanja čistih od nečistih puteva (radnih procesa), a definiraju se i operativne mjere koje podrazumijevaju praktičnu primjenu higijenskih mjera kroz primjenu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, lične higijene, kontrole sanitarnog statusa i zdravstvenog stanja zaposlenika, te održavanja higijene radnog prostora, uključujući radno mjesto i druge prostorije koje zaposlenici, učenici i studenti tokom rada koriste, navode iz INZ-a.

U ovoj instituciji preporučuju formiranje tima od tri ili više zaposlenika koji ima ovlasti, ali i odgovornosti u donošenju odluka ili definiranje (određivanje) iskusnijeg pojedinca koordinatora za (bio)sigurnost, koji bi detaljno razradio preventivne higijenske mjere u svrhu sprečavanja unosa zaraze, a koristeći objavljene Upute.

Kao rizične tačke u INZ-u izdvajaju mjesto ulaska/izlaska, kretanje po objektu radi promjene radnog prostora, korištenje odmora i pauza, ishrana, boravak velikog broja polaznika edukacije u jednom zajedničkom radnom prostoru, odlazak u toalet i administrativne poslove i kontakte koji se tada ostvaruju.

Objavljene su osnovne mjere zaštite, uz detaljne opise kako trebaju izgledati dez-barijere za noge, ruke, fizičko udaljavanje, maske za lice, viziri i rukavice, skidanje maski, higijena i dezinfekcija ruku, edukacija o aktuelnoj situaciji, ulazak u objekat, postupanje po ulasku, kretanje po objektu, broj predavača i predstavnika organizatora, ponašanje polaznika za vrijeme edukacije….

Definirani su i broj polaznika edukacije u jednoj grupi, trajanje, odmori, lična i didaktička oprema, kabinetska nastava, ishrana i osvježenje tokom edukacije, ali i faze čišćenja objekta tokom i nakon skupova, higijena, prozračivanje, upravljanje otpadom, te organiziranje prijevoza.

U INZ-u su organizatorima seminara, edukacija i skupova pojasnili i osnove postupanja ukoliko se posumnja ili identifikuje oboljeli od COVID-a, postupanje u slučaju pojavljivanja osoba sa simptomima, te je objavljen i set dokumenata, obavjesti i preporuka, koje svaki skup treba imati.

Cjelokupan materijal je, kao i sve ranije instrukcije dostupan na internet stranici INZ-a inz.ba, u rubrici multimedija – PDF brošure (direktan link na dokument )

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

 

Back To Top