skip to Main Content

FOTO: Seminar INZ-a za zdravstvene profesionalce u ZDK

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) je nastavio realizaciju projekta pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO-SZO) na temu praćenja kontakata COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu. Održan je novi seminar za zdravstvene profesionalce sa područja Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), a predavači su bili zvaničnici i saradnici INZ-a na ovom projektu.

Skup je organizirao Koordinacioni tim INZ-a, a uvodničari su bili dr. Fadil Šabović, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo INZ-a i dr. Alis Kozica, specijalista epidemiolog INZ-a, koji su govorili o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i epidemiološkim karakteristikama COVID-19 u ZDK, Federaciji BiH, BiH, državama regiona, te globalnoj COVID-slici u svijetu.

Predavači u nastavku su bili dr. Jasmin Durmišević (Studije praćenja prenosa COVID-19), dipl.med.sestra Lejla Selimović (Dinamika prijenosa COVID-19 u domaćinstvu), mr. informatike Sead Begagić (Zaštita ličnih podataka COVID-19), te doc.dr.sc. Nino Hasanica (Model biosigurnosti kontakata u školama).

Seminar je bio pozivnog karaktera za zdravstvene profesionalce sa područja ovog kantona, a odazvali su mu se sanitarni općinski i kantonalni inspektori, specijalisti epidemiolozi iz Higijensko-epidemioloških službi Domova zdravlja u gradovima i općinama ZDK kao i KBZ.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top