skip to Main Content

Međunarodni kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane ipak online od 10. do 13. novembra

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica će, po treći put, biti suorganizator međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane, kojeg od 10. do 13. novembra organizuje Nastavni zavod “Andrija Štampar” Zagreb.

– Kongres će zbog aktuelne situacije sa novim koronavirusom biti održan virtuelno, bez fizičkog prisustva izlagača i gostiju, na adekvatnoj online platformi. Zadržan je slogan “Hrana, zdravlje i klimatske promjene”, a i pored promjene načina održavanja samog skupa, kaže član Organizacionog odbora kongresa, rukovoditelj Veterinarskog zavoda Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dr. Muhamed Gladan koji dodaje da “će to i pored izmijenjenih okolnosti biti jedan od najvećih skupova stručnjaka o zdravlju i hrani koji će ove godine biti održan u Evropi”.

Ekspertna grupa Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Hrvatske donijela je zaključak da se do daljnjeg svi planirani stručni skupovi organiziraju isključivo u virtuelnom obliku, što je prihvatio i proveo u praksu Organizacioni odbor 3. međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane – Hrana, zdravlje i klimatske promjene.

Novi izazovi

Programom predviđenim radionicama, predavanjima, okruglom stolu, satelitskim simpozijima i e-posterima moći ćete pristupiti on-line, a sve upute ćete uskoro naći na internet stranicama Kongresa, gdje se može obaviti i registracija učešća i prijava sažetaka.

– Nove okolnosti nose nove izazove, a kako ne bismo zaostali u edukaciji i razmjeni iskustava, morali smo se prilagoditi na ovaj novi način „druženja“. Pozivamo vas da nam se u što većem broju pridružite na on-line web platformi, koju ćemo organizirati zajedno s našom kongresnom agencijom, kaže Zvonimir Šostar, prvi čovjek zavoda “Andrija Štampar” i Organizacionog odbora kongresa.

INZ je jedini iz BiH koji je po treći put među organizatorima ovog skupa. Uz domaćine iz “Štampara”, kongres organizuju Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe (SEEN-FSQC), u suradnji s Agronomskim fakultetom i Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, te Institut za javno zdravlje Vojvodine i INZ iz Zenice (BiH).

Veliki interes u Evropi su izazvala i prva dva Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane (Nova postignuća i budući izazovi, 2017. godine te Životni ciklus hrane, 2018. godine) na kojima je učestvovalo više od 700 stručnjaka, te velik broj gostujućih predavača iz zemlje i svijeta.

Organizatori ove godine planiraju predstaviti iskustva domaćih i stranih stručnjaka iz područja patvorenja hrane, zaštite izvornosti i geografskog porijekla hrane, te nova naučna dostignuća kako u regionu, tako i u Evropi i svijetu, pa vjerujem da će i veliki broj proizvođača hrane, ali i medicinskih-zdravstvenih institucija i iz naše države biti zainteresovano za učešće na skupu.

Sigurnost i kvaliteta hrane, utvrđivanje izvornosti, zemljopisnog porijekla, patvorenosti hrane te njenog utjecaja na zdravlje potrošača, ali i utjecaj klimatskih promjena na uzgoj i kvalitetu, teme su od zajedničke odgovornosti svih uključenih u lanac proizvodnje – države, proizvođača, distributera, struke i potrošača, ali i medija koji su odgovorni za informiranje javnosti o aktuelnim temama.

Bh. stručnjaci okupljeni oko INZ-a

Teme stručnog dijela programa su rad Centra za sigurnost i kvalitetu hrane, Nanotehnologija i hrana, Mikotoksini i biljni toksini, Pesticidi i veterinarski lijekovi, Mikrobiologija hrane, FCM, Hrana i klimatske promjene, Zdravstveni turizam i hrana, Kvaliteta hrane, Akreditacija i certifikacija, Food fraud, Alergije i hrana, Kontaminanti u hrani, Metali, Dodaci prehrani i obogaćena hrana, Antimikrobna rezistencija, Sigurnost hrane-zoonoze i DHMZ klimatske promjene.

Planirano je govoriti se o temama Hranom do zdravlja, Sigurnosti i dobrobiti životinja, Mikotoksinima i biljnim toksinima u hrani, Održivoj upotrebi pesticida, Kontaminatima hrane, Anergenima, Alergijama i hrani, Materijalima i predmetima koji dolaze u dodir sa hranom.

Prvobitnim planom predviđeni su Okrugli sto “Utjecaj klimatskih promjena na uzgoj hrane i njezine dostupnosti cjelokupnom građanstvu, te radionice Rizici u analizi hrane, Označavanje i deklariranje hrane (eko i ostala hrana), označavanje zemlje porijekla, eko deklaracije, primjeri iz prakse, te Organizacija i provođenje pravilne prehrane u domovima za starije osobe.

Zeničkom INZ-u je povjerena koordinacija i organizacija učešća bh. stručnjaka, kompanija i institucija na ovom skupu.

Prethodne dvije godine, nekoliko velikih bh. proizvođača hrane, ali i institucija iz oblasti zaštite zdravlja prepoznalo je priliku da na jednom mjestu u kratkom periodu “prikupi” najnovija saznanja i informacije, razmijeni iskustva sa nekoliko stotina stručnjaka iz regije i Evrope.

Organizatori očekuju da će, zbog aktuelnosti tema i ekspanzije izvoza bh. hrane u EU, ove godine interes bh. javnosti za ovaj skup biti još veći.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Back To Top