skip to Main Content

Specijalisti javnozdravstvenih disciplina FBiH na Simpoziju „Zdravlje – zajednička odgovornost“

Zenica će od 26. do do 28. septembra biti domaćin Petog simpozija specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti održan pod nazivom “Zdravlje – zajednička odgovornost”.

Zvanični program trodnevnog skupa kojeg organizira Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina FBiH počinje u četvrtak, 26. septembra u 16 sati uvodnim obraćanjima, a završava u subotu, 28. septembra, u poslijepodnevnim satima donošenjem zaključaka sa trodnevnog skupa.

Kao svojevrsan uvod u simpozij, biće održan Okrugli sto „Zdravstvena zaštita starijih osoba u Federaciji BiH“.

Nakon uvodnih obraćanja predsjednika Naučnog odbora, Udruženja i Organizacionog odbora Simpozija, planirano je da se predavanja odvijaju uokviru osam javnozdravstvenih oblasti, a predavači su specijalisti, stručnjaci i zdravstveni radnici iz cijele Federacije.

Posebnu pažnju će zasigurno privući uvodna predavanja, i to “Javnozdravstveni aspekti zdravlja migranata” koju pripramju četiri autora, te teme “Invazivne biljne vrste i uticaj na zdravlje” i “Oboljenja koja prenose krpelji u Evropi”.

Uokviru uvodnog dijela simpozija biće promovirana i publikacija “Uloga i pozicija specijaliste socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva u pravnom okviru zdravstvene zaštite u FBIH”, kao i elektronski bilten “Glas javnog zdravstva”.

Što se tiče tema predavanja, u osam oblasti autori se bave najaktuelnijim zdravstvenim pitanjima, i to na međunaordodnom, globalnom, ali i poljima zdravstvenog stanja i usluga u Kantonu Sarajevo, Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom kantonu, Srednjebosanskom kantonu, te gradovima Mostaru, Goraždu, Zenici i Travniku.

Između ostalih, teme su hipertenzijam, diabetes melitus, fizička aktivnost, jačanje sestrinstva, aspektima bolesti ovisnosti, demencija, prehrambene navike školske djece, skrining za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog sistema, fizičkom i mentalnom statusu starih osoba, epidemiji morbila, konzumiranju nargile, vakcinaciji protiv respiratornih oboljenja i kontroli mikrobiološke čistoće ruku.

Govoriće se i o javnozdravstvenom djelovanju u poplavama, efektima programa besplatne mamografije, vakcinaciji BCG i HBV I vakcinom, mikrobiološkoj i fizičko-hemijskoj ispravnosti vode u bazenima, vakcinalnom statusu djece, procjeni efekata aerozagađenja na zdravlje ljudi, zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, prevenciji štetnog uticaja konzumacije nargile na psihofizičko zdravlje učenika, crijevnim zaraznim bolestima, ishrani kao faktoru rizika oralnog zdravlja djece, efektima promjena prehrambenih i životnih navika, značaju implementacije međunarodnih standarda u osiguranju kvalitete rada laboratorija za ispitivanje hrane i tako dalje.

Posebnu pažnju i temu Simpozij će posvetiti Danu srca, prevenciji i promociji u porodičnoj medicini, suočavanju sa epidemijama bolesti koje se prenose hranom u Bosni i Hercegovini, ispitivanju znanja i stavova o prvoj pomoći kod učenika, te metodama skrininga u otkrivanju poremećaja vida kod djece.

CJELOKUPAN RASPORED SVA TRI DANA SIMPOZIJA DOSTUPAN NA OVOM LINKU

Back To Top