skip to Main Content

Zenica domaćin Okruglog stola “Zdravstvena zaštita starijih osoba u Federaciji BiH“

Udruženje specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH – Sekcija specijalista socijalne medicine sa organizacijom i ekonomikom zdravstva organizira Okrugli sto “Zdravstvena zaštita starijih osoba u Federaciji BiH“

Okrugli sto će biti održan u Hotelu “Zenica” u Zenici, u četvrtak 26.09. u 14 sati.

Nakon pozdravnih i uvodnih izlaganja, predviđeno je izlaganje tema “Demografski trendovi u Bosni i Hercegovini, period 1971-2017. godina” (prof.dr.sc. Aida Pilav), “Aktuelna organizacija zdravstvene zaštite starijih osoba u Federaciji BiH – prikaz prema nivoima zdravstvene zaštite” (dr.med.mr.sc. Šeila Cilović-Lagarija), “Gerontologija kao medicinska disciplina u Bosni i Hercegovini i okruženju” (prof.dr.sc. Aida Ramić), te diskusija i zaključci.

Okrugli sto će biti održan u okviru V Simpozijuma specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, čiji oficijelni početak je zakazan nakon završetka Okruglog stola, u 16 sati.

Cilj ovog stručnog skupa je ukazati na stvarnu situaciju vezanu za organizaciju i djelatnost zdravstvene zaštite osoba treće životne dobi u Federaciji BiH i na probleme koji egzistiraju i postaju evidentni.

Na skup su pozvani predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Ministarstvo zdavstva ZDK, Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, Doma zdravlja Zenica, Patronažne službe, Centra za mentalno zdravlje, Kantonalne bolnice Zenica, članovi UO Udruženja specijalista javnozdravstvenih disciplina Federacije BiH, predstavnici Centra za zdravo starenje, Crvenog križa ZDK i Zenica,  UNFPA – Populacijskog fonda UN-, WHO-SZO – Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i drugi gosti.

Back To Top