skip to Main Content

Povodom Svjetskog dana veterinara – Odgovor veterinara na krizu Covid-19

Već dvadeset i prvu godinu zaredom, širom svijeta se obilježava Svjetski dan veterinara. Ovom prilikom veterinarska struka ističe svoje različite doprinose zdravlju i životinja i ljudi, ističući vitalnu ulogu veterinara u osiguranju dobrobiti životinja, sigurnosti hrane, sigurne trgovine životinjama i životinjskim proizvodima širom svijeta, kao i zaštiti javnog zdravlja, ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Svjetska veterinarska asocijacija (World Veterinary Association – WVA) pokrenula je obilježavanje Svjetskog dana Veterinara 2000. godine, i to na posljednju subotu u aprilu svake godine kako bi proslavila veterinarsku profesiju. Cilj je predstaviti važnost veterinarske profesije u društvu, kao i istaknuti pojedince u fokusu. Aktivnosti Svjetskog dana veterinara širom svijeta razlikuju se od seminara, radionica, aktivnosti “otvorenih vrata” na klinikama, u bolnicama i veterinarskim školama, društvenih i medijskih događaja kako bi se javnost informisala o ključnoj ulozi koju veterinari imaju u našem svakodnevnom životu.

Solidarnost sa kolegama i medicinskom profesijom

Svjetska Veterinarska Asocijacija (World Veterinary Association – WVA) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (World Organization for Animal Health – OIE) svake godine biraju drugu temu za obilježavanje Svjetskog dana veterinara. Odabrana tema za obilježavanje Svjetskog dana veterinara 2021. godine je: “Odgovor veterinara na krizu Covid-19“.

Kontinuirana pandemija COVID-19, uzrokovana virusom SARS-CoV-2, promijenila je život kakav poznajemo i značajno utjecala na globalnu populaciju ljudi i životinja. Pa ipak, kroz ovo izazovno vrijeme, veterinarska medicina se smisleno i brzo razvijala, pokazujući sposobnosti veterinara da se snalaze, prilagode i da nastave sa svojom ulogom lidera u zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja i zaštiti javnog zdravlja, navode stručnjaci Veterinarskog zavoda koji djeluje uokviru INZ-a.

– Kao veterinari, mi smo “One Health” (Jedno-jedinstveno zdravlje) profesionalci i moramo reći da “nažalost“ imamo mnogo iskustva sa prevencijom i kontrolom globalnih epidemija. Sada više nego ikad, veterinari pomažu u većini zemalja našim humanim kolegama. Nekoliko Veterinarskih univerziteta, klinika i praksi već je doniralo svoje maske i druge zaštitne materijale bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama. U mnogim zemljama veterinarska struka je predala ključnu opremu, kao što su respiratori, koja je potrebna za medicinski sektor. Veterinarski instituti i laboratorije pomažu u mnogim zemljama provođenjem COVID testiranja. Industrija za zaštitu zdravlja životinja proizvodi medicinska sredstva i zaštitnu opremu. Mnogi su veterinari vodeće osobe u COVID kriznim radnim grupama u svojim državama, kao i na evropskom nivou, ističe Rusmir Goletić, doktor veterinarske medicine (DVM) iz Instituta.

Na djelu je i veterinarska solidarnost unutar struke. U nekim zemljama, zbog samoizolacije ili mjera socijalnog distanciranja, veterinarska radna snaga je pod izuzetnim opterećenjem. Od vitalne je važnosti da svi zajedno rade kao profesija kako bismo u najvećoj mogućoj mjeri ublažili sve utjecaje na vlastitu dobrobit i dobrobit kolega, kao i ozbiljne utjecaje na dobrobit životinja.

Jedinstven pristup

– Ovom prilikom posebno trebamo istaknuti ulogu i značaj kolega sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, koji su među prvima u regionu uspjeli izolovati virus SARS-CoV-2, kao i nekoliko njegovih mutacija. Radi se o zaista fantastičnom uspjehu tima stručnjaka Veterinarskog fakulteta, koji svojim radom značajno doprinose borbi protiv ove pandemije. Nema sumnje da su i mnogi drugi veterinari širom Bosne i Hercegovine direktno ili indirektno učestvovali i dalje učestvuju u borbi protiv pandemije COVID-19.Prema tome, samo zajedno korištenjem One Health pristupa, bićemo u mogućnosti da stavimo pod kontrolu pandemiju COVID-19, ističe Goletić.

U novembru 2019. više od 11.000 naučnika iz cijelog svijeta objavilo je komentar u kojem se navodi da su se ljudi, životinje i ekosistem zdravlja suočili sa neposrednom prijetnjom. Danas, možemos a sigurnošću reći da pomoću transdisciplinarnog programa “Jedno zdravlje” pristupa, medicinari i veterinari mogu podijeliti svoje međusobno znanje i vještine za procjenu rizika daljnjeg prijenosa unutar ljudske populacije, kao i transfere s ljudi na životinje. Zato neophodno je zajedničko djelovanje jer – jedno je zdravlje, kažu iz INZ-a.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane

Back To Top