skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 28.02. do 06.03.2022. godine

Promjenjivi metereološki uslovi sa povremenim snježnim padavinama u periodu od 28.2.2022 do 06.03.2022 rezultirali su smanjenom koncentracijom polena u zraku u odnosu na proteklu sedmicu. Fenološkim opažanjem primjećuje se da dominira cvjetanje lijeske (Corylus sp.) i johe (Alnus sp.). Zadržan je trend visoke koncentracije polena ove dvije biljne vrste tokom čitave sedmice.

Za narednu sedmicu prognozira se prisustvo polena ove dvije biljne vrste u granicama od umjerene do visoke koncentracije s tim da se očekuje značajnije prisustvo polena johe, a smanjenje koncentracije polena lijeske (Corylus sp.).

Napominjemo da je polen lijeske i johe sa visokim stepenom alergenosti te se kod izuzetno osjetljivih osoba simptomi alergije mogu javiti već pri niskim koncentracijama.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), jasena (Fraxinus), javora (Acer) i topole (Populus) u niskim do umjerenim koncentracijama.

Spore gljivice Alternaria zabilježene su u niskim koncentracijama.

Back To Top