skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 21.02. do 27.02. 2022. godine

Promjenjivi meteorološki uslovi sa povremenim sniježnim padavinama u periodu od 21.02. do 27.02. 2022. godine, rezultirali su smanjenom koncentracijom polena u zraku u odnosu na proteklu sedmicu. Fenološkim opažanjima primjećuje se da dominira cvatnja lijeske (Corylus sp.) i johe (Alnus).

Zadržan je trend visoke koncentracije polena ove dvije biljne vrste i to u dane 24.02 do 27.02. 2022. godine, u ostalim danima je bila niska do umjerena.

Za narednu sedmicu prognozira se daljnje prisustvo polena ove dvije biljne vrste u granicama od umjerene do visoke koncentracije s tim da se očekuje značajnije prisusutvo polena johe

Napominjemo da je polen lijeske i johe sa visokim stepenom alergenosti te se kod izuzetno osjetljivih osoba simptomi alergije mogu javiti već pri niskim koncentracijama.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), i topole (Populus) u umjerenim vrijednostima te javora (Acer) jasena (Fraxinus),četinara (Pinaceae) u niskim koncentracijama.

Spore gljivice Alternaria nisu zabilježene u izvještajnom periodu.

 

Back To Top