skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 14.02. do 20.02. 2022. godine

Nastavak povoljnih meteoroloških uslova u periodu od 14.02. do 20.02. 2022. godine, i obilna polinacija lijeske (Corylus sp.) zadržao je trend jako visoke koncentracije polena ove biljne vrsta sa preko 1500 polenovih zrna po /m3 vazduha i to u dane 17. 18. i 19. 02. 2022. godine. U ostalim danima, polen ove jako alergene biljne vrste imao je visoku koncentraciju i to 14., 15. i 16.02.

Polen johe (Alnus), evidentiran je u visokim koncentracijama u dane 18. 19. i 20.02. 2022. godine, a u ostalim danima umjerena od niska koncentracija.

Za narednu sedmicu prognozira se daljnje prisustvo polena ove dvije biljne vrste u granicama od umjerene do visoke koncentracije.

Napominjemo da je polen lijeske i johe sa visokim stepenom alergenosti te se kod izuzetno osjetljivih osoba simptomi alergije mogu javiti već pri niskim koncentracijama.

Pored ove dvije biljne vrste tokom sedmice evidentirano je prisustvo polena čempresa (Cupresus/Taxa), jasena (Fraxinus) i četinara (Pinaceae) i topole (Populus) u niskim koncentracijama.

Spore gljivice Alternaria zabilježene su u niskim koncentracijama.

Preporuke građanima – kako umanjiti efekte alerije na polen

Back To Top