skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 02.05. do 08.05. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 02.05. do 08.05.2022. godine evidentirane su umjerene i visoke koncentracije polena javora (Acer),breze (Betula), bukve (Fagus), i graba (Carpinus)  kao i polena čempresa (Cupresus/Taxa) .Evidentno je da se postepeno završava polinacija biljnih vrsta iz skupine drveća, a da će u narednom periodu dominirati polen trava.

Polen trava u mnogim slučajevima su uzročnici alergijskih reakcija kod osoba osjetljvih na polen, zbog čega je potrebno prilagoditi svoje aktivnosti na periode dana kada je manja knoncentracija polena u zraku.

Tokom sedmice evidentirano je i prisustvo polena vrbe (Salix, oraha (Juglans),duda (Morus), četinara (Pinaceae), i hrasta (Quercus). Spore gljivice Alternaria evidentirane su u niskim koncentracijama.

Back To Top