skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 25.04. do 01.05. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 25.04. do 01.05.2022. godine evidentirane su umjerene i visoke koncentracije polena javora (Acer),breze (Betula), bukve (Fagus), i graba (Carpinus)  kao i polena čempresa (Cupresus/Taxa) . Prognozira se da će se i naredne sedmice zadržati trend povećanog prisustva polena ovih biljnih vrsta.

Potrebno je naglasiti da breza proizvodi najalergeniji polen među drvenastim biljkama.

Tokom sedmice evidentirano je i prisustvo polena vrbe (Salix, oraha (Juglans), četinra (Pinaceae), platana (Platanus) i hrasta (Quercus).

Spore gljivice Alternaria su evidentirane u niskim koncentracijama.

Back To Top