skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 18.04. do 24.04. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 18.04. do 24.04.2022. godine evidentirane su umjerene i visoke koncentracije polena breze (Betula) i graba (Carpinus) kao i polena čempresa (Cupresus/Taxa) . Prognozira se da će se i naredne sedmice zadržati trend povećanog prisustva polena ovih biljnih vrsta.
Potrebno je naglasiti da breza proizvodi najalergeniji polen među drvenastim biljkama.

Tokom sedmice evidentirano je i prisustvo polena bukve (Fagus), vrbe (Salix, oraha (Juglans), četinra (Pinaceae), platana (Platanus) i hrasta (Quercus). Spore gljivice Alternaria su evidentirane u niskim koncentracijama.

Back To Top