skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 11.04. do 17.04.2022. godine

U izvještajnom periodu od 11.04. do 17.04.2022. godine evidentirane su visoke koncentracije polena breze (Betula)  i graba (Carpinus) sa preko 90 polenovih zrna/m3. Prognozira se da će se i naredne sedmice zadržati trend povećanog prisustva polena ove dvije biljne vrste.

Potrebno je naglasiti da breza proizvodi najalergeniji polen među drvenastim biljkama.

Tokom sedmice evidentirano je i povećano prisustvo polena bukve (Fagus), vrbe (Salix, i čempresa (Cupresus/Taxa)

Spore gljivice Alternaria su evidentirane u niskim koncentracijama.

Back To Top