skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 04.04. do 10.04.2022. godine

U izvještajnom periodu od 04.04. do 10.04.2022. godine primjetno je povećanje koncentracije polena graba (Carpinus) i breze (Betula) pri čemu je zabilježena visoka koncentracija sa preko 90 polenovih zrna/m3 vazduha od 05.04. do 09.04.2022.godine. Prognozira se da će se i naredne sedmice zadržati trend povećanog prisustva polena ove dvije biljne vrste.

Potrebno je naglasiti da breza proizvodi najalergeniji polen među drvenastim biljkama.

Kao što je prognozirano u zadnjem izvještaju postepeno se završava polinacija lijeske (Corylus sp.), johe (Alnus), topole (Populus) i brijesta (Ulmus).

Tokom sedmice evidentirano je i prisustvo polena javora (Acer), čempresa (Cupresus/Taxa), četinara (Pinaceae) vrbe (Salix) u niskim koncentracijama, kao i prva polenova zrna oraha (Juglans).

Spore gljivice Alternaria su evidentirane u niskim koncentracijama.

Back To Top