skip to Main Content

Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 09.05. do 15.05. 2022. godine

U izvještajnom periodu od 09.05. do 15.05.2022. godine evidentirane su umjerene i niske koncentracije polena javora (Acer),breze (Betula), bukve (Fagus), i graba (Carpinus)  kao i polena čempresa (Cupresus/Taxa) . Od ukupno prisutnih 12 vrsta polena, 11 njih je iz skupine drveća.Evidentno je da se postepeno završava polinacija biljnih vrsta iz skupine drveća prije svega breze, javora, oraha, a da će u narednom periodu dominirati polen trava.

Polen trava u mnogim slučajevima su uzročnici alergijskih reakcija kod osoba osjetljvih na polen, zbog čega je potrebno prilagoditi svoje aktivnosti na periode dana kada je manja koncentracija polena u zraku.

Tokom sedmice evidentirano je i prisustvo polena vrbe (Salix, oraha (Juglans),duda (Morus), četinara (Pinaceae), i hrasta (Quercus).  Evidentno je da se povećava prisustvo spora gljivice Alternaria.

Back To Top