skip to Main Content

FOTO: Predstavnik INZ-a jedan od dvoje učesnika Evropskog treninga za liderstvo u javnom zdravlju iz BiH

U toku je Drugi evropski trening za liderstvo u javnom zdravlju (Leadership in Public Health), koji su zajedno razvili Regionalni ured SZO za Evropu i Univerzitet u Bordou (Bordeaux), Francuska, posebno njegova Škola javnog zdravlja (ISPED) i Studijski program za digitalno javno zdravlje, u saradnji sa Centrom za istraživanje zdravlja stanovništva Bordoa, Francuskim nacionalnim institutom za zdravlje i medicinska istraživanja (Inserm) i Istraživačkim institutom za njegu i javno zdravlje (CAPHRI) Univerziteta u Maastrichtu. Ovaj evropski trening liderstva u javnom zdravstvu namijenjen je stručnjacima u javnom zdravstvu i fokusira se na liderstvo, inovativnost, upravljanje, samoupravljanje i profesionalnost rast. Ima za cilj jačanje liderskih vještina i kompetencija učesnika i inovativni pristup.

Iz Bosne i Hercegovine na treningu učestvuju predstavnik Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica doc. dr. Nino Hasanica i dr. Jela Aćimović, epidemiolog iz Instituta za javno zdravlje bh. entiteta RS. Trening traje dvije sedmice, od kojih je prva (13.-17.11.) održana u online formatu, a druga sedmica uživo u Bordou, Francuska (20.-24.11.). Stručnjaci iz različitih oblasti javnog zdravlja, liderstva i inovacija su pozvani da podijele svoju stručnost i razmišljanja u odnosu na različite teme koje se obrađuju tokom treninga. Predavači su iz skoro svih dijelova svijeta: SAD, Kanada, Velika Britanija, velikog broja zemalja Evropske Unije, sa svjetskih prestižnih univerziteta, kao što su npr. Harvard i Oksford.

Zašto je trening o liderstvu neophodan za javno zdravlje?

Sa sve većom složenošću izazova javnog zdravlja globalno, stručnjaci za javno zdravstvo moraju biti u mogućnosti identificirati rizike za javno zdravlje u cijelom spektru ljudskih aktivnosti. Da bi spriječili zdravstvene krize, širenje bolesti i minimizirali njihov uticaj, oni takođe moraju jasno komunicirati koncepte javnog zdravlja, uticati na populaciju, motivisati kreatore politika i sarađivati ​​sa zainteresovanim stranama iz više sektora. Da bi to učinili efikasno, stručnjacima za javno zdravstvo su potrebne liderske kompetencije. To omogućava liderima u javnom zdravlju da njihovi prijedlozi i odluke budu zasnovani na dokazima, vođeni pravim vrijednostima, zasnovani na saradnji, odgovornosti, transparentnosti, izgradnji povjerenja stanovništva, kreatora politika, kolega, organizacija i vlasti.

Šta će učesnici dobiti uspješnim završetkom treninga za liderstvo?

Tokom ovog treninga učesnici će učiti od stručnjaka za liderstvo, proširiti svoje perspektive i steći uvid u inovativne teme javnog zdravlja, poboljšati samosvijest i samopouzdanje za (ruko)vođenje, pojačati svoje lične i profesionalne konekcije sa stručnjacima i kolegama širom svijeta, cijeniti vrijednost saradnje u timskom okruženju, te razvijati svoj potencijal za efektivno liderstvo.

Nakon treninga za liderstvo, polaznici će steći vještine potrebne za: sticanje boljeg uvida u globalne i regionalne javno-zdravstvene izazove, dublje razumijevanje uzroka javno-zdravstvenih izazova, kritičko ispitivanje najnovijih dokaza o faktorima koji utiču na javno zdravlje, konceptualiziranje aspekata liderstva i alate koji se koriste u liderstvu u javnom zdravstvu, primijenjivanje teorija u praksi, razvoj politike javnog zdravlja i strategije implementacije, samoprocjenjivanje svojih kompetencija i vještina, mentorstvo, podsticanje promjena u javnom zdravstvu na lokalnom, reginalnom i državnom nivou, te vještine potrebne za umrežavanje s kolegama iz Evrope i šire.

Učesnici će imati pristup platformi za online učenje, materijalima i resursima potrebnim za interaktivnost, forumima za diskusiju, video zapisima predavanja i predavanjima uživo. Učesnici će moći da komuniciraju jedni s drugima kako bi dijelili znanja, istraživanja i ideje. Koristit će se učenje zasnovano na problemu (Problem Based Learning, PBL), a to je učenje zasnovano na stvarnim ili hipotetičkim slučajevima.

Sedmica boravka u Bordou je odlična prilika da se učesnici fokusiraju na razvoj svojih liderskih vještina kroz praktične i interaktivne vježbe izvedene sa njihovim kolegama i predavačima. Učesnici uče kako da se nose sa stresnim i vanrednim situacijama, kako da grade povjerenje i efikasno komuniciraju s drugima. Predavanja će biti popraćena radionicama i teambuilding aktivnostima. Nakon uspješnog završetka kursa i evaluacije učesnika, učesnici će dobiti certifikate. Kandidati za učešće na ovom treningu liderstva imaju najmanje postdiplomski studij ili specijalizaciju u oblasti javnog zdravlja ili najmanje pet godina radnog iskustva u javnom sektoru u oblast koja se odnosi na zdravlje.

Učesnici treninga bili su iz Evrope, Afrike i Bliskog Istoka, i to iz sljedećih država – Albanija, Francuska, Benin, Togo, Njemačka, Malta, Bosna i Hercegovina, Gvineja, Obala Slonovače, Portugal, Armenija, Burkina Faso, Srbija, Italija, Austrija, Moldavija, Bugarska, Hrvatska, Azerbejdžan, Kamerun, Grčka, Ukrajina, Belgija, Mali, Španija, Sjeverna Makedonija, Senegal, Turska, Slovenija, Gruzija, Kazahstan, Ujedinjeni Arapski Emirati.

Neke od tema koje su se obrađivale tokom treninga bile su: Vrijednosti, integritet i etika u javnom zdravstvu, Efikasna komunikacija (kako povećati svoj uticaj i prisustvo, poruke koje drugi neće zaboraviti, vizuelni elementi prezentacija), Rješavanje konflikata na radnom mjestu, Samosvjesnost i timsko povezivanje, Perceptivno vođstvo: šef vs lider, Hitne situacije u javnom zdravlju, Zdravstvene krize i dezinformacije, Sistemsko razmišljanje u javnom zdravstvu, Borba protiv društvenih nejednakosti za poboljšanje zdravlja i blagostanja, Politika javnog zdravlja u kontekstu specifičnih teritorija, Političko liderstvo za javno zdravlje, Perceptivno liderstvo (pregovori o zdravlju, mentalno zdravlje na radnom mjestu), Ulaganje u liderstvo u javnom zdravstvu, Vodeće promjene u javnom zdravstvu, Budućnost javnog zdravstva, Koncepti liderstva u javnom zdravstvu, Digitalne inovacije za javno zdravlje, Sistemi ishrane i održivosti, Korištenje naučnih dokaza o društvenim determinantama zdravlja, Komponenta ljudskih prava u liderstvu u javnom zdravstvu, Zdravo starenje, Globalna pandemija hroničnih masovnih nezaraznih bolesti.

Nadahnut Europskim programom rada Svjetske zdravstvene organizacije 2020. – 2025. – „Ujedinjena akcija za bolje zdravlje u Europi” i vizijom regionalnog direktora da nitko ne bude izostavljen, Svjetska zdravstvena organizacija/Europa identificirala je potrebu za podrškom državama članicama u njihovim nastojanjima da ojačaju svoju javnost sposobnosti vodstva u zdravstvu. Godine 2022., Ured SZO-a u Atini, Grčka, za kvalitetu brige i sigurnost pacijenata surađivao je s italijanskim nacionalnim institutom za zdravlje (ISS) u zajedničkom razvoju prvog europskog tečaja za vodstvo u javnom zdravstvu. Glavni cilj tečaja bio je podržati i ojačati kapacitete budućih voditelja javnog zdravstva iz odabranih država članica europske regije SZO.

Osim zaraznih bolesti, zemlje globalno i posebno u europskoj regiji SZO suočavaju se s višestrukim javnozdravstvenim izazovima: klimatskim promjenama, urbanizacijom, socioekonomskim turbulencijama, nezaraznim bolestima, rizicima za mentalno i bihevioralno zdravlje, dezinformacijama, nejednakostima i iscrpljenom radnom snagom u zdravstvu i skrbi. Kako bi se učinkovito i održivo pozabavile ovim javnozdravstvenim izazovima, zemlje moraju identificirati njihove temeljne uzroke – od bioloških mehanizama do društvene organizacije – i ulagati u informirano vodstvo u javnom zdravstvu. To podrazumijeva donošenje odluka i djelovanje na temelju ažuriranih dokaza uz istovremeno podržavanje osobne i profesionalne etike i vrijednosti. Uključeno je pedesetak sudionika koje su nominirale države članice, kao i sudionike koje je odabrala institucija domaćin ISPED/Univerzitet u Bordeauxu.

Back To Top