skip to Main Content

FOTO: INZ sa tri rada na Prvom međunarodnom kongresu peradarstva/živinarstva BiH

U Banjoj Luci protekle sedmice je održan Prvi međunarodni kongres peradarstva/živinarstva BiH na kojem je učestvovalo više od 300 zvaničnika iz devet evropskih država i SAD. Organizatori Kongresa su bili Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH, Udruženje peradara Federacije BiH i Udruženje živinara “Zajednica živinara RS”. Cilj Kongresa je bio, između ostalog, da se proširi spisak proizvoda iz BiH koji se mogu plasirati na tržištima EU.

Predstavnici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane učestvovali su aktivno na Prvom međunarodnom kongresu peradarstva/živinarstva, u samoj organizaciji, kroz rad naučnog odbora i kroz tri usmene i poster prezentacije dali značajni doprinost u radu Kongresa.

Učesnici kongresa su bili iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Nizozemske, Španije, Italije, SAD i Njemačke. Ukupno je kroz poster i usmene prezentacije prezentirano 57 prezentacija, a dvije panel diskusije su dale značajan pečat ovom skupu.

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica predstavio se temama i radovima “Biosigurnosne mjere kao potencijal smanjenja proizvodnih gubitaka i povećanja zdravstvene sigurnosti finalnih proizvoda na farmama peradi” autora Benijamira Haurdića, Azre Sinanović, Benjamina Čauševića, Muhameda Gladana i Senada Huseinagića, “Nutritivni benifiti konzumacije pilećeg mesa” autora Azre Sinanović, Midhata Jašića, Benjamina Čauševića i Muhameda Gladana, te “Organska proizvodnja, skriveni potencijal u peradarstvu Bosne i Hercegovine” autora Azre Sinanović, Benijamira Haurdića, Benjamina Čauševića, Jasne Bajramović, Muhameda Gladana i Senada Huseinagića.

Na Kongresu su učestvovali predstavnici akademske zajednice, ali i privrednog sektora, te proizvođača i primarnih proizvođača, što ovaj skup čini jedinstvenim na prostorima Bosne i Hercegovine ali i regije.

Želja organizatora je da ovaj prvi događaj ovako visokog značaja za Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju utka put svim budućim skupovima koji će na jednom mjestu okupiti akademsku zajednicu, stručnjake iz sektora, privrednike, prerađivače, primarne proizvođače, dobavljače te sve one koji na bilo koji način doprinose u radu sektora.

 

Back To Top