skip to Main Content

FOTO: Konferencija povodom Međunarodnog dana sestrinstva

Jučer je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zenici održana Konferencija povodom Međunarodnog dana sestrinstva. Konferenciju su organizirali studenti studijskog programa Zdravstvena njega. Predavanja su održali sami studenti, ali i gosti predavači prof. dr. Adnan Mujezinović, prodekan na Medicinskom fakultetu u Zenici, Sabina Čolić, dipl. med. sestra, predsjednica Komore Medicinskih sestara i tehničara ZDK i doc. dr. Nino Hasanica, načelnik Službe za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Učenici Medicinske škole Zenica, Druge gimnazije Zenica (zdravstveni smjer), student studijskog programa Opća medicina, kao i drugi gosti imali su priliku čuti o sestrinskom obrazovanju, status sestrinske profesije, te aktuelnostima iz Komore medicinskih sestara.

Sestrinstvo i zdravstvena njega su oblasti koje se aktivno razvijaju od 50-ih godina 20. vijeka u Evropi i svijetu, a od 80-ih na našim prostorima. Međutim, ove su oblasti nastale veoma davno, čak u prethistorijsko doba, sa prvim pokušajima otklanjanja bola.

Sa gore navedenim korelira činjenica da je najviši nivo znanja kojeg su medicinske sestre/tehničari mogli steći bila srednja medicinska škola, a o akademskim nivoima nije se moglo ni govoriti. Nešto kasnije ukazala se potreba za pokretanjem viših medicinskih škola pri zdravstvenim ustanovama, kao samostalnih institucija ili kao odsijeka pri medicinskim fakultetima. Kako i prefiks „medicinska“ u nazivu srednje ili više škole i sam govori, ova potreba je bila, zapravo, potreba drugih zdravstvenih radnika, u prvom redu ljekara, za osobljem sa nešto većim stepenom vještina i znanja. Predavači su bili isključivo ljekari, što je čak predviđeno i zakonskim propisima.

U takvom okruženju nije postojao način da se medicinskim sestrama/tehničarima predstave vrijednosti sestrinske profesije, naprotiv, usađivane su im medicinske i ljekarske vrijednosti. Ovo je često rezultiralo „lutanjem“, nerazumijevanjem i ličnim neobjašnjivim osjećajem „nedovršenosti“ i podređenosti medicinskih sestara/tehničara. U posljednje vrijeme vojnički autoritet drugih profesija u zdravstvu nad sestrinstvom opada, a sestrinstvo se sve više uključuje u procese odlučivanja u svakom smislu.

Dodijeljene su i zahvalnice, a jednu od njih dobila je Služba za školsku higijenu Instituta za doprinos edukaciji studenata Zdravstvene njege.

Back To Top