skip to Main Content

Predstavnik INZ na One health radionici Evropske agencije za sigurnost hrane

EFSA, Evropska agencija za sigurnost hrane, organizuje jučer i danas (utorak i srijeda) u Podgorici (Crna Gora) ONE HEALTH (“Jedno zdravlje”) radionicu. Na skupu u glavnom gradu susjedne Crne Gore prisutan je i Institut za zdravlje i sigurnost hrane, koje predstavlja menadžer za kvalitet INZ Benjamin Čaušević.

EFSA je od 2002. godine odgovorna za formiranje i održavanje evropskog sistema sigurnosti hrane, u kojem je odgovornost za procjenu rizika (nauka) i upravljanje rizikom (politika) odvojene. Ova evropska agencija svakodnevno saopćava svoje naučne nalaze i nerijetko preventivnim djelovanjem sprečava distribuciju i stvaranje štetnih posljedica po milione konzumenata u državama EU, ali i ostalim pridruženim članicama, kao i državama koje slijede njene naučno utemeljene informacije.

Tema više sesija dvodnevnog skupa u Podgorici je “simulacija situacija”, odnosno praktični “prolazak” kroz različite moguće situacije koje podrazumijevaju komunikaciju i saradnju između Javnog zdravlja (Public health), Životinjskog zdravlja (Animal health) i Sigurnosti hrane (Food safety), laboratorija, stručnjaka i zvaničnika u okviru sistema One health (Jedno/Jedinstveno zdravlje), sve u cilju unaprijeđenja svakog nacionalnog sistema detekcije, alarmiranja i zaustavljanja potencijalnih zdravstvenih problema koje uzrokuje hrana.

Podsjećamo, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je jedina institucija u BiH i regionu koja je koncipirana i funkcionira po One helath konceptu.

Back To Top