skip to Main Content

Edukacija ZZJZ FBiH: O neposrednoj komunikaciji u procesu imunizacije

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, uz podršku UNICEF-a u BiH nastavio je sa nizom edukativnih radionica o interpersonalnoj/neposrednoj komunikaciji o imunizaciji na području Federacije BiH.

Zdravstveni profesionalci iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, te domova zdravlja u Zeničko-dobojskom kantonu su bili u prilici da se edukuju o ovoj zanimljivoj temi, a skup se nastavlja i u subotu.

Prethodno, edukacija je obavljena za zdravstvene profesionalce iz Kantona Sarajevo i Zapadnohercegovačkog kantona, domova zdravlja Goražde, Livno, Mostar, Prača, Prozor-Rama, Sarajevo, te Tomislavgrad, te Apoteka Sarajevo i SBK Mostar. Skupovi su održani u Mostaru i Sarajevu.

U sklopu dvodnevnih radionica, polaznici kroz module savladavaju vještine komuniciranja na temu redovne imunizacije i vakcinacije protiv COVID-19, te pristup i lakše razumijevanje roditelja kada je u pitanju redovna imunizacija djece i mladih, dok se sa dugogodišnjim novinarima i ekspertima za komunikaciju obučavaju za komuniciranje sa medijima.

Cilj edukacije je unapređenje znanja i vještina u interpersonalnoj/neposrednoj komunikaciji sa kolegama, pacijentima, populacionim skupinama u zajednici na temu promocije cijepljenja protiv COVID-19 i obaveznoj imunizaciji, kao i komunikaciji s medijima.

Back To Top