skip to Main Content

AKAZ: Ocjena Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica

Ovlašteni vanjski ocjenjivači Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), obavili su početkom sedmice vanjsku ocjenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Ovo je njihova prva vanjska ocjena u svrhu akreditacije ove ustanove, a rađena je prema Sertifikacijskim i akreditacijskim standardima za kantonalne zavode javnog zdravstva u kontekstu novog javnog zdravstva.

Koordinator kvaliteta bilo je Benjamin Čaušević, objavio je AKAZ.

Back To Top