skip to Main Content

INZ na konferenciji “Laboratorijske tehnologije i izazovi” u organizaciji Komore medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara FBiH

Proteklog vikenda Komora medicinsko-laboratorijskih dijagnostičara FBiH organizirala je drugu Konferenciju sa međunarodnim sudjelovanjem “Laboratorijske tehnologije i izazovi”.

Konferencija je održana u subotu i nedjelju, u Sarajevu, a u ime Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica učestvovali su Emina Idrizović, Dženana Hasanbašić, Ćamka Kovač i Amir Ibrahimagić.

U okviru druge sesije prvog dana konferencije predstavljen je rad “Značaj i opasnost upotrebe nitrita i hlorida u mesu i mesnim prerađevinama” autora Dženane Hasanbašić, Ćamke Kovač, Alme Agić, Amile Šut i Amira Ibrahimagića (INZ).

Konferencija je bila u sklopu obilježavanja “Dana nauke” u FBiH uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Program je bio multidisciplinaran, sa 30-tak predavača različitih profesija (inženjera MLD, hemičara, biologa, ljekara, farmaceuta itd) iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i BiH. Registrovano je preko 250 učesnika.

Konferenciji su se obratili predstavnica Ministarstva zdravstva KS Jasminka Ramić i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Adna Mesihović. Konferenciju povodom Dana nauke podržalo je i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Posebnu pažnju privukli su predstavnici Instituta za akreditiranje BiH, koji su predstavili standard za akreditaciju medicinskih laboratorija.

Back To Top