skip to Main Content

Bilten Službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu – Novembar, 2016.

U prilogu možete preuzeti bilten o zdravstvenoj ispravnosti namirnica, vode za piće, sanitaciji objekata, higijeni usluživanja i komunalnoj higijeni, za mjesec Novembar 2016. godine.

 

  1. Bilten službe za zdravstvenu ekologiju i higijenu, Novembar 2016-pdf.file

 

INZ.BA

SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I HIGIJENU

Novembar 2016. godine,

GODINA XX BROJ XI/16, ZENICA, 20.12.2016. god.
direktor: Prim.dr. Senad Huseinagić

 

Back To Top