skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 30.01. do 05.02.2023. godine

U izvještajnom periodu od 30.01. do 05.02. 2023. godine značajnije je prisutan polen lijeske (Corylus sp.), jasena (Fraxinus), i johe (Alnus sp.).

Postepeno se povećava prisutnost polena lijeske, te je u dane 30. januara, 1. 2. i 4. februara za razliku od prethodne sedmice, evidentirana umjerena koncentracija polena ovih biljnih vrsta.

U ostalim danima prisutnost polena ovih biljnih vrsta bila je na nivou niskih koncentracija.

Evidentirana su i prva polenova zrna iz porodica Cupresaceae/Taxaceae (tise i čempresi) i Pinaceae (smrče i borovi) trenutno u niskim koncentracijama.

Postepeno povećava količina prisutnog polena ovih biljnih vrsta u zraku u ispitivanom području što je u skladu sa razvojem vegetacije i povoljnim uslovima za polinaciju.

U narednom periodu očekuje se daljnji rast koncentracije polena u zraku svih navednih biljnih vrsta.

Zabilježene su i prve spore gljivice Alternaria u niskim koncentracijama.

Alergenost:

Polen lijeske uz polen johe i jasena spadaju u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta koje kod osoba osjetljivih na polen može izazvati alergijske reakcije organizma.

Polen tise i čempresa je u kategoriji umjereno alergenih biljaka, a polen jele, smrče i borova ima nizak nivo alergenosti.

Back To Top