skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 23.01. do 29.01.2023. godine

U izvještajnom periodu od 23.01. do 29.01. 2023. godine prisutan je polen lijeske (Corylus sp.) i polen johe (Alnus sp.) još uvijek u niskim koncentracijama što ujedno predstavlja nastavak polinacije ovih biljnih vrsta.

Evidentno je da se postepeno povećava količina prisutnog polena ovih biljnih vrsta u zraku u ispitivanom području.

Lijeska i joha cvjetaju prije listanja te se smatraju vjesnikom polenskih alergija, a zbog pripadanja istoj porodici (Betulaceae) moguća je križna reakcija kod osoba osjetljivih na polen.

Evidentno je da zbog povoljnih klimatskih uslova polinacija lijeske i johe u kalendarskoj 2023. godini počela znatno ranije u odnosu na prethodne godine.

U narednom periodu očekuje se daljnji rast koncentracije polena u zraku ovih biljnih vrsta.

Inače polen lijeske uz polen johe spada u kategoriju umjerno do visoko alergenih biljnih vrsta.

Back To Top