skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 11.03. do 17.03. 2024. godine

Tokom izvještajne sedmice polen lijeske bio je prisutan u niskim koncentracijama.

Lijeska završava sa polinacijom ali će njen polen i dalje biti prisutan zbog pristizanja polena sa visočijih područja i to će zasigurno biti niske koncentracije.

Polen johe je bio prisutan u umjerenim i niskim koncentracijama sa tendencijom daljnjeg opadanja koncentracije u narednom periodu.

Polen topole prisutan je uglavnom u visokim koncentracijama, a jasena i javora u umjerenim.

Polenski spektar obuhvata još i polen čempresa, vrbe, četinara, graba i brijesta uglavnom u niskim koncentracijama, i njihov polen je u kategoriji niskog do umjerenog stepena alergenosti.

Evidentirana su i prva polenova zrna breze čija polinacija tek treba da počne na području Zenice

Preporuke za narednu sedmicu- u susret polenu breze

Polen biljaka iz porodice Betulaceae (joha, breza i lijeska) signifikantno doprinose incidenciji polenskih alergija. Alergenski značaj polena biljaka iz porodice Betulaceae je u tome što stabla proizvode vrlo veliku količinu polena koji se vjetrom vrlo brzo prenosi do respiratornih puteva. Iako je polenska sezona breze kratka, klinički značaj te vrste polena je veliki, zbog križne reakcije sa polenom johe i lijeske koji se u zraku pojavljuje prije polena breze kako se može vidjeti iz dosadašnjeg monitoringa polena pomenutih vrsta.

Iz polena breze do sada je izolovano 29 alergenih spojeva koji značajno mogu narušiti ljudsko zdravlje. Kod alergičnih osoba postoji prag tolerancije tj.s određenom dozom izloženosti tijelo se može nositi, a u jednom trenutku posustaje i imuni sistem.

  • Kako bi se poboljšao kvalitet življenja alergičnih osoba ključno je njihovo preventivno informisanje o pojavi polenskih alergija na područiju gdje žive i rade, jer je najbolja preventiva oboljelih od polenske alergije izbjegavanje dodira s alergenima.
  • Potrebno je maksimalno izbjegavati alergene u periodu njihove najveće polinacije u periodu od 8 do 12 sati, smanjiti boravak na otvorenom, zaštititi oči naočalama, te nositi maske.
  • Uz preporuku ljekara uzimati lijekove koje smanjuju simptome. Najbolji efekat se postiže ukoliko se terapija počne uzimati dvije sedmice prije početka sezone alergija. Njihovom pravilnom primjenom simptomi alergijskih reakcija se mogu značajno smanjiti, čime se poboljšava i sam kvalitet života.
  • Pri tretiranju alergija preporučuju se vitaminsko biljne kombinacije koje djeluju sinergistički na suzbijanje alergija i jačanje imuniteta. Preporuke su vitamin C u kombinaciji sa Ca, pojačati unos omega 3 masnih kiselina, povremena upotreba probiotika, primjena preparata za nos koji sadrže ektoin, unos preparata sa imunoglukanom, upotreba astaksantina, kvercetina-
  • U terapiji alergija s komplikacijama uz preporuku ljekara koriste se lijekovi iz grupe antihistaminika, dekongestiva, kortikosteroida.
Back To Top