skip to Main Content

Zenica: Izvještaj o ispitivanju alergenog polena u zraku od 04.03. do 10.03. 2024. godine

Na osnovu podataka sa mjerne stanice za polen u Zenici evidentno je da se značajno smanjuje koncentracija polena lijeske i johe u zraku na širem području Zenice.

Lijeska završava sa polinacijom ali će njen polen i dalje biti prisutan zbog pristizanja polena sa visočijih područja i to će zasigurno biti niske koncentracije.

Isto važi i za johu čiji polen je bio prisutan u umjerenim koncentracijama sa tendencijom daljnjeg opadanja koncentracije u zraku.

Zabilježen je značajan porast polena jasena, topole i javora čija polinacija tek počinje na području koje pokriva mjerna stanica smještena u Zenici, a polenski spektar obuhvata još i polen čempresa, vrbe, četinara, graba i brijesta uglavnom u niskim koncentracijama, i njihov polen je u kategoriji niskog do umjerenog stepena alergenosti.

Preporuke:

Rast temperatura pogoduje produkciji alergenog polena sve većeg broja različitih biljnih vrsta.

Zbog pripadanja istoj porodici biljnih vrsta:joha, lijeska, breza  (por. Betulaceae) često su moguće križne reakcije alergenih biljnih vrsta što usložnjava alergološku sliku i utiče na jačinu alergijskih simptoma.

Osim liječenja u olakšavanju simptoma proljetnih alergija izuzetno je važna i preventiva.

Prva preventivna mjera je izbjegavanje alergena na koji je osoba osjetljiva.

Za uspješnije izbjegavanje sezonskih alergena preporuke su:

• redovito pratiti sedmični monitoring i preporuke za narednu sedmicu,
• za vrijeme cvatnje biljaka držati zatvorene prozore stana i automobila za vrijeme vožnje,
• izbjegavati boravak i fizičku aktivnost u području bujne vegetacije (parkovske površine) za vrijeme najveće polinacije u zraku (od 8-12 sati ujutro),
• izbjegavati jutarnje provjetravanje prostorija kada je koncentracija polena najviša,
• prostorije u kojima boravimo provjetravati kratko i u poslijepodnevnim satima,
• boravak u prirodi odgoditi za kasno poslijepodne ili večer,
• za vrijeme suhih i vjetrovitih dana izlaske izvan kuće ili stana reducirati na najmanju moguću mjeru,
• kosu prati svako večer jer se polenova zrnca veoma lako skupljaju na vlasima kose,
• izbjegavati pušenje, sprejeve i slične iritanse jer pogoršavaju simptome alergije,

Ne treba čekati da se organizam sam izbori s alergijom, potrebno je jačati imunitet vitaminsko-biljnom kombinacijom uz ishranu bogatu proteinima.

Ukoliko ove mjere nisu dovoljne da ublaže alergijsku reakciju pribjegava se medikamentoznoj terapiji uz savjet ljekara.

Back To Top